Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. Я. Єрмоленко 11 клас - 2011 рік

§ 28. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

230.1.   Довідка, реєстр, закон, протокол, інструкція, характеристика пам’ятка, фінансовий документ, наказ, розписка, заява, доручення, автобіографія, доповідна записка.

2.         Коли мені виповнилося вісім років, я вирішив навчатися карате. Щоб вступити до секції, довелося писати заяву, а також принести довідку з лікарні про стан здоров’я. Перед початком занять необхідно було вивчити інструкцію, як поводитися в спортивній школі й під час тренувань в секції.

232. Словник іншомовних слів. Протокол (грец. πρώτο — перший і  — приклеюю) — 1. Документ, який містить запис усього, про що йшлося на зборах, засіданнях тощо. 2. Документ, що засвідчує встановлення певних фактів. 3.   В судочинстві — документ про проведення певних дій, про їхній зміст і наслідки (напр., п. обшуку, п. судового засідання). 4. Одна з назв міжнародного договору. 5. П. дипломатичний — сукупність загальноприйнятих у міжнародних відносинах правил, що визначають порядок здійснення різноманітних дипломатичних актів, форми зносин між дипломатами, керівними держ. діячами різних країн.

Тлумачний словник. Протокол; ч. (гр., від перший і приклеюю) 1. Документ, який містить запис усього, про що йшлося на зборах, засіданнях тощо. 2. Документ, який засвідчує певний факт, подію і т. ін. 3. Писемна угода між державами; одна з назв міжнародного договору.

Визначення слова «протокол» у зазначених вище словниках (доступних мені) різняться. У словнику іншомовних слів відомостей більше і вони глибші. Визначення цього терміну може бути й таким:

Протокол — результат реєстрації в хронологічній послідовності інформації про дії, хід процесу.

234.                                    ПРОТОКОЛ № _

зборів колективу

орендного швейного об’єднання «Каштан» Укршвейпрому 12 квітня 2010 р.

Голова зборів___________________________ прізвище, ім’я та по-батькові

Секретар_______________________________ прізвище, ім’я та по-батькові

Присутні: працівники об'єднання — 54 особи (список додається).

Порядок денний:

1.         Низький температурний режим в цехах.

Доповідач — Петренко Г. Б.

2.         Озеленення і благоустрій навколишньої території.

Доповідач — Кузьма Ж. О.

1. Слухали;

Доповідь Петренка Г. В. про неможливість працювати в цехах через низький температурний режим.

Ухвалили:

Покращити температурний режим.

2. Слухали:

Пропозицію Кузьми Ж. О. поділити співробітників на групи для благоустрою навколишньої території в неробочий час.

Ухвалили:

Поділити співробітників на групи для благоустрою навколишньої території в неробочий час.

Додатки:

1.         Список учасників зборів на 1 арк. в 1 прим.

Голова зборів ___________________________ прізвище, ім'я та по-батькові

(підпис)

Секретар________________________________ прізвище, ім'я та по-батькові

(підпис)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити