Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. Я. Єрмоленко 11 клас - 2011 рік

§ 29. Письмовий звіт про виконану роботу

237. Відповідь — Г.

238.1.   Офіційно-діловий стиль.

239.1.   Будь-який — пишеться через дефіс, оскільки через дефіс пишуться складні займенники з компонентами бозна-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й подіб.: котрий, будь-хто, будь-чий, будь-що, будь-який; котрий-будь, хто-будь, чий-будь, що-будь, який-будь; котрий-небудь, хто-небудь, чий-небудь, що-небудь, який- небудь; казна-що, хтозна-який. Але: будь у кого, будь на чому, казна з ким. казна при кому (бо в середині таких слів з’являється прийменник). Організаційно правова, інформаційно довідкова, матеріально-технічного. Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, пишуться через дефіс, якщо названі дими основами поняття не підпорядковані одне одному. Між компонентами цих складних прикметників, не з’єднаними в одне слово, можна вставити сполучник і.

240.2.   Конституція України. Закон України «Про оборону України». Постанова Верховної Ради України «Про військові формування на Україні». Постанова Кабінету Міністрів України «Про стипендіальне забезпечення окремих категорій учнівської молоді». Указ Президента України «Про Положення про Державну службу молоді та спорту України».

241. Петров В. С. повернувся з відрядження.

Відбулося засідання благодійного фонду.

Закінчився навчальний рік.

243.1.                                          ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи з біології учня 11-А класу загальноосвітньої середньої школи № 1 м. Харкова Янковського Олександра Івановича

2.                                                   ЗВІТ

про результати фотоконкурсу «Шкільні будні», організованого учнями 8-Б класу загальноосвітньої середньої школи № 15 м. Луцька

3.                                                  ЗВІТ

про проведення акції «Збережемо ліс» учнями 10-11-х класів ліцею східних мов м. Харкова

4.                                                  ЗВІТ

про організацію допомоги ветеранам війни учнями 8-9-х класів гімназії № б м. Дніпропетровська

244.Сьогодні у шкільній їдальні не було молока, бо захворів постачальник. Ось і закінчився останній навчальний рік, готуємося до випускного балу. Численнийнатовп зібрався на сільському майдані, щоб подивитися на знаменитого силача. Наші з товаришем погляди щодо місця мистецтва в житті людини збігаються. Під час аналізу поведінки ссавців у неволі необхідно зіставляти багато чинників. Шкільному комітетові на початку навчального року довелось упроваджувати нові правила користування гардеробом. Витяг з протоколу шкільних зборів містив інформацію про підсумки збору макулатури. Чинне законодавство України захищає права як дорослих громадян, так і дітей. Кожна людина має право обіймати посаду гідну її розуму й освіті.

245.1.   У наведених словосполученнях зв’язок — керування.

2. Оплачувати проїзд в електричці пенсіонерам не потрібно. Користуючись громадським транспортом, завжди необхідно платити за приїзд. Після закінчення школи мені хотілося б опанувати професію фотокореспондента. Щоб потрапити до школи, мені необхідно кілька зупинок їхати тролейбусом, а потім хвилин п’ять йти парком. Моя мама заздалегідь має повідомляти начальникові про мої канікули, щоб взяти на цей час відпустку. Не варто заперечувати факти, якщо навіть вони тобі не подобаються. Я купив книгу «Дизайн і верстка» для самостійного опанування дисципліни. Оволодіння знаннями впроцесі навчання залежить від уваги, прагнення досконалості, працьовитості, сконцентрованості. Властивий мені потяг до знань допомагає не тільки в навчанні, айв повсякденному житті. Гумористичний стиль викладання своїх думок характерний для виступу мого друга на зборах класу. Завершуючи навчання в школі, я сповнений сподівань щодо вступу в університет. Плавальний міхур у риб наповнений повітрям, тому вони можуть легко плавати і навіть зависати нерухомо у воді. Опис НЛО був оснований на свідченнях очевидців. Заснований нами гурток небайдужих до стану довкілля дедалі поширюється.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити