Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. Я. Єрмоленко 11 клас - 2011 рік

§ 4. Уживання простого речення в тексті

25.1.    1. Серед багатьох ідей є їх використання як туристичних об'єктів.

Двоскладов., пошир., повне, неускл.

2. Якщо вони не проти спуститися під землю.

Двоскл., пошир., повне, неускл.

3. Найвдалішим утіленням таких ідей можна назвати спалеосанаторій у_Соледарі.

Односкл. безособ., пошир., повне, неускл.

4. Такі шахти є і під Kраковом, і в румунській Соваті, і у  нас на Закарпатті. Двоскл., пошир., повне, ускл. однорідн. обстав.

5. На Донбасі перша соляна шахта була заснована 1881 року.

Двоскл., пошир., повне, неускл.

6.         Геологічний вік Соледарського  соляного родовища — 230 мільйонів років.

Двоскл., пошир., повне, неускл. 

7. Повітря в печерах насичене мікрочастинкам солі.

Двоскл., пошир., повне, неускл.

8. За допомогою соляних шахт лікують хвороби верхніх дихальних шляхів, неврози.

Односкл. неознач. -особ., пошир,, повне, ускл. однор. додат.

9. Улаштовують у шахті й екскурсіїнаукові експериментимузичні заходи. Односкл. неозн.-особ., пошир., повне, ускл. однор. додат.

10. Я просто вражений!

 Двоскл., нешшшр., повне, неускл.

11. Ноти злітали до склепінь печери, а потім повільно, як хмаринкиопускалися.

Двоскл., пошир., повне, ускл. однор. присудок, і відокрем.,обстав.

12.       Найважче після відвідування соляних шахт — підніматися на поверхню. Двоскл., пошир., повне, неускл.

27.1.    План

1. Історія виникнення книги.

2. Різноманітність виготовлення книг до винайдення друкарства.

3. Металева книга.

4. Книги-велетні.

5. Мініатюрні книжки.

Для формулювання пунктів плану характерний простий тип речень.

30. 1. Офіційно-діловий стиль. Текст складається з простих речень ускладнених однорідними членами речення,

2. Державка політика у видавничій справі визначається Верховною Радою України і грунтується на принципах дотримання свободи у видавничій справі, протидії її монополізації, зміцнення  матеріально-технічних, організаційних правових і наукових засад видавничої справи, гарантії соціального і правового захисту її працівників.

Розпов., неокл., просте, двоскл., пошир., повне, ускладн. однорідн. присудками і означеннями.  

Ускладнення простого речення відбувається завдяки вживанню однорідних присудків і означень.  

31.2.    Під час спілкування наше мислення стає активнішим, швидко реагуючи на потребу відповідати, коментувати, на зміну настрою співрозмовника.

Наше мислення під час спілкування стає активнішим, воно швидко реагує на потребу відповідати, коментувати, на зміну настрою співрозмовника.

Наше мислення стає активнішим під час спілкування, воно може швидко реагувати на зміну настрою співрозмовника і на потребу відповідати, коментувати.

На потребу відповідати, коментувати наше мислення стає активнішим. Під час спілкування воно швидко реагує на зміну настрою співрозмовника.

На зміну настрою співрозмовника швидко реагує наше мислення, воно стає активнішим на потребу відповідати, коментувати під час спілкування.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити