Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. Я. Єрмоленко 11 клас - 2011 рік

§ 1. Українська мова у світі. Українська діаспора

§ 2. Словосполучення і речення — основні синтаксичні одиниці. Стилістичні особливості простих і складних речень

§ 3. Синтаксичні норми

§ 4. Уживання простого речення в тексті

§ 5. Уживання складного речення в тексті

§ 6. Основні пунктограми в простому і складному реченнях

§ 7. Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат

§ 8. Синтаксичний і пунктуаційний аналіз

§ 10 Складне синтаксичне ціле

§ 11. Стильова класифікація текстів. Видозміна тексту

§ 12. Поняття комунікації

§ 13. Етика професійного спілкування

§ 15. Риторика як наука й мистецтво

§ 16. Промова

§ 17. Етика полемічної майстерності

§ 18. Аудіювання різностильових текстів

§ 20. Усний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням

§ 21. Діалоги на професійну тему

§ 22. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Переговори

§ 28. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

§ 29. Письмовий звіт про виконану роботу

§ 30. Переклад різностильових текстів

§ 31. Синхронний переклад текстів на професійну тематику


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити