Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» Г. Т. Шелехової 11 клас - 2009 рік

Морфологічні засоби стилістики


§ 1. Стилістичні можливості граматичних понять і граматичних форм

21.Глибинні подібності — лексичне значення словосполучення — чітко виражені певні риск, схожі з чим-небудь.

Функціонування — процес, який залежить від іншого, основного явища і є формою його вияву, здійснення.

Кодування — процес надавання певних абстрактних характеристик.

Нагромадження — процес накладання, навалювання купою, безладно.

Поширення — процес збільшення за обсягом, складом, змістом.

Розуміння — усвідомлення справжніх зв'язків між предметами і явищами дійсності.

Осмислення — процес проникливого обдумування, надавання чомусь смислу. Мислення — процес пізнання, намагання зрозуміти, міркувати, припускати, роздумувати над чимсь.

23.ІІІ. Безперервність — який не має перерви в часі, постійний процес.

Відчувати — 1. Пізнавати, сприймати органами чуття. 2. Зазнавати чого-небудь на власному досвіді, переживати якесь почуття. 3. Сприймати інтуїцією, чуттям що-небудь. 4. Розуміти, усвідомлювати що-небудь.

Синоніми: Безперервність — постійний, безвідривний, беззмінний, безнастанний.

Відчувати — переживати, пізнавати, почувати, сприймати, зазнавати,

24.ІІ. Множина: темнот, снів, очі, хвилі, ланів, плес, ясенів, жести, співи, радощі« обнови.

Однина: Дніпра, у глибині, Україно, мова, світ, сідло, віко, сяйво, слова, глухота, шум, загибель, смерть.

25.ІІ.  Гумористичного ефекту автор досягає за допомогою порушення граматичних форм: патріота, рішенець, служе; вживання емоційно забарвленої лексики: роззявить рота; вживання зменшувальних слів — Іванець, рішенець; використання іронії: Іван — молодець«в його дух зовсім народний», він естетик, «він і сам колись пристане до роботи... в гаманець», вживання риторичних речень.

34. Перший варіант

Більш конкретніше. Правильно: більш конкретно (неправильно утворений вищий ступінь порівняння прикметників).

На протязі місяця. Правильно: протягом місяця (форма на протязі — це аналогія до рос., з української ж перекладається — на сквозняке).

Дякую Вас. Правильно: дякую (кому?) Вам (українська мова потребує давального відмінка).

Виконано по дорученню — виконано за дорученням.

Навчатися мові. Правильно: навчатися (чого?) мови (неправильно вжито відмінок іменника).

Ті, хто бачать помилки, обов’язково їх виправить. Правильно: Ті, хто бачать помилки, обов’язково їх виправлять (займенник ті потребує 3 особи множини дієслова).

Престижне внз. Правильна форма: престижний внз (у складноскорочених іменниках рід визначається за родом основного слова у словосполученні: заклад). Поїхав по службовим справам. Правильно: поїхав у службових справах (помилки у слововживанні виникають внаслідок вживання за аналогією до російської мови прийменника по та закінчення іменника -ам).

Треба братися за роботу. Правильно: братися до роботи (неправильне вживання прийменника за).

Списик працюючих. Правильно: список тих, хто працює (для української мови є нехарактерним вживання у мовленні активних дієприкметників).

Семінар по проблемам. Правильно: семінар з проблем (неправильне вживання прийменника по).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити