Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» Г. Т. Шелехової 11 клас - 2009 рік

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 10 КЛАСІ

Морфологічні засоби стилістики

§ 1. Стилістичні можливості граматичних понять і граматичних форм

§ 2. Стилістичні можливості іменників. Поняття числа, роду

§ 3. Власні й загальні назви

§ 4. Стилістичні можливості прикметників. Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми

§ 5. Синонімія займенникових форм. Займенники і контекс

§ 6. Стилістичні аспекти дієслівних категорій

§ 7. Повторення і систематизація вивченого

§ 8. Синтаксичні синоніми

§ 9. Стилістична роль порядку слів

§ 10. Синонімія головних членів речення

§ 11. Стилістична роль другорядних членів речення

§ 12. Стилістичні можливості простих речень

§ 13. Стилістичні можливості складних речень

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

§ 14. Пряма й непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості

§ 15. Стилістика і культура мовлення

Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української мови

§ 16. Лексикологія і фразеологія

§ 17. Морфологічна будова слова

§ 18. Написання слів а найуживанішими орфограмами

§ 19. Частини мови

§ 20. Слово, словосполучення, речення

Речення

§ 21. Просте речення

§ 22. Складне речення


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити