Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С.О. Карман 11 клас - варіант 2 - 2012 рік

Вправа 464

Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене море верб, садків, конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки (І. Нечуй-Левицький). Радість буття, якісь неясні, бентежні пориви розпирали йому груди; хотілося кудись летіти, співати, сміятися й плакати водночас (В. Козаченко).

Вправа 467

1. Земля покрита білою габою, і вітер під вікном, жебрак-скрипаль (Д. Пав- личко). 2. Шлях часом відходив від річки, або річка огинала природні пагорби землі і відходила від шляху (Іван Ле). 3. У небі вітер кучерявий колише теплую блакить, і затихає, й знов шумить, і раптом схоплює на крила хвилясті співи журавлів, і давня казка, вічно мила, зринає крізь хвилястий спів (М. Рильський). 4. Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (А. Малишко). 5. Досвітні поля в червні чи в липні, після теплої або задушливої ночі, немов зеленкуватим маревом укриті, а те марево легке й примарне;— чи то з зірок плаває пил у повітрі, чи місячна курява не вляжеться (Є. Гуцало).

Вправа 481

Словничок

Красномовство — мистецтво красиво, переконливо говорити, проголошувати промови.

Неориторика — риторика нових часів із використанням новітніх засобів та форм впливу на слухачів, читачів.

Оратор — особа, яка виголошує промову.

Промова — публічний виступ з певної теми, проблеми з метою переконання в чомусь слухачів у залежності від виду промови.

Ритор — промовець; викладач риторики.

Риторика — наука про способи переконання, ефективні форми впливу (переважно мовного) на аудиторію з урахуванням її особливостей.

Вправа 494

(скрізь пропущене друге речення)

1. Катерина Петрівна — вчитель.

2. Люди, які знають багато мов — поліглоти.

3. У нашому краї багато рослин.

4. Я — один із випускників (я — випускник).

5. У мене є сестра.

Вправа 495

1. Кар’єрний ріст можливий, коли людина багато знає,, творчо підходить до справ. У вищих навчальних закладах дають потрібні знання, можливість пройти практику; вчать креативно підходити до вирішення проблем. [Тому сучасній людині необхідна вища освіта].

2. Слово — інструмент думки, спілкування, творчості. Воно відображає, гармонію світу. Хто цієї гармонії не відчуває, той не чує й музики слова. А значить, і сам не може бути творцем.

3. Французька мова — дуже мелодійна, красива. Це мова ПІ. Бодлера, П. Елюара, А. Рембо. Це мова кохання. [Тому Олег хоче вивчати французьку мову].

4. Діти виростуть, стануть професіоналами. Якими вони будуть, таким буде й майбутнє України, її громадян.

Вправа 496

Сини спадкоємця отримають спадок.

Вправа 497

Аргументація — 2, 3; критика — 1, 4.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити