Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С.О. Карман 11 клас - варіант 2 - 2012 рік

Вправа 50

Стилістичні фігури — це особливі побудови, що відхиляються від звичайного синтаксичного типу й дають оригінальну форму для образного вираження думок і почуттів людини. Найбільш відчутний стилістичний ефект створюється рядом фігур, що є об’єктом власне стилістичного синтаксису.

Умовчання — це стилістична фігура, яка залишає відчуття недомовлення, незакінченості, обірваності вислову з навмисним натяком на замовчання якогось факту. Усно ця фігура твориться своєрідною паузою, характерною для обриву речення, яка на письмі позначається трьома крапками.

Фігура умовчання найчастіше використовується в усному мовленні, у мові дійових осіб художніх творів і т. п. Особливо багате на ці фігури мовлення в моменти вираження тривоги мовця, його подиву, роздумів, несподіваних вражень, перестороги, погрози, нерішучості, таємничості тощо.

Іноді поряд із фігурою умовчання міститься й роз’яснення загадкового чи прихованого змісту. Таким чином замовчування своєрідно розкривається або підказується. Цим досягається напруга уваги читача.

Оригінальну стилістичну фігуру творить особливий вид повторів, що дістав назву полісиндетон, який є повторами службових слів з певним стилістичним завданням.

На тлі суцільного тексту виступають часто подвійні та симетричні повтори, полісиндетони, що перебувають у різних взаємозв’язках, творячи своєрідний повторний комплекс.

(І. Білодід)

Ознаки наукового стилю:

Лексичні. Терміни — стилістичні фігури, умовчання, обрив речення, пауза, три крапки, усне мовлення, прихований зміст, полісиндетон, службові слова, подвійні, симетричні повтори, повторний комплекс.

Слова однозначні.

Повторюється ключове слово стилістичні фігури, умовчання, полісиндетон. Образні засоби відсутні.

У складі слова. Інтернаціональний префікс полі — (багато) — полісиндетон. Суфікси, що надають слову абстрактного значення — ення, -ання (почування, мовлення, умовчання, вираження, напруження та ін.)

У морфології. Часто вживаються віддієслівні іменники (недомовлення, незакінченість, обірваність, замовчання, роз’яснення та ін.)

У синтаксисі. Переважає прямий порядок слів, широко вживаються словосполучення «іменник + іменник у род. відмінку»— вираження думок, відчуття недомовлення, замовчання факту, вираження тривоги та ін. Речення здебільшого складні. Головний тип — опис.

Вправа 56

1. Основна функція цього уривка — переконання, сфера застосування — стаття в газеті, журналі; мовлення монологічне; стилістичними ознаками тексту є: образність, емоційність, ясність, логічність.

Лексичні особливості мовних засобів: вживання суспільно-політичної лексики (річниця Незалежності, ентузіазм, материнська мова, свідомість, душа, національна надія); фразеологізмів (омолодитися душею; інстинктивно прориватися, чинити спротив,заронювати у свідомість); художніх засобів (епітети — зачерствілий чоловік, тисячоголосе скандування; метонімія — «весь Хрещатик скандував»; метафора — «то ж як необхідні ці зерна»; повтори). Речення різноманітні За будовою, інтонацією.

Отже, це текст публіцистичного стилю.

2. Основна функція цього уривка — повідомлення, сфера застосування наукова стаття, підручник; мовлення монологічне; стилістичними ознаками тексту є: точність, чіткість, доказовість, логічність, об’єктивність думки. Вживаються спеціальні терміни й звороти: граматична традиція, опис, морфологічна структура, невідмінювані іменники, категорійна морфологічна ознака, відміна, відмінкова форма. Речення великі, складні. Зустрічаються словосполучення «іменник + іменник у родовому відмінку»: традиція опису; частина іменників, належності до відміни.

Отже, це текст наукового стилю.

3. Основна функція цього уривка — повідомлення, сфера застосування —інструкція; мовлення монологічне; стилістичними ознаками тексту є: наявність стандартної канцелярської лексики (прізвище, ім’я, по батькові, особисті дані, відомості про освіту та професійний досвід, вакансії); відсутні емоційно забарвлені слова, виклад гранично точний; речення складні.

Отже, це текст офіційно-ділового стилю.

4. Основна функція цього уривка — переконання, естетичний вплив; сфера застосування — роман; мовлення монологічне. Стилістичними ознаками тексту є: образність (епітети дурна, неймовірну, незвичайне; повтори — пообіцяв, обіцянки, обіцяв; квітку, квіток, порівняння — схожу на тих глиняних берегинь), емоційність (через риторичні питальні речення). Речення різноманітні за будовою, метою висловлювання; вживається невласне пряма мова.

Отже, це текст художнього стилю.

Вправа 57

II. 1) Тарасу Шевченку — Тарасові Шевченку (одноманітні конструкції), Тараса Шевченка (можна замінити на «поета», «Великого Кобзаря»)

2) Останнє речення вжито в науковому стилі, який не поєднується з художнім на початку тексту.

3) У науковому стилі відсутні слова емоційно забарвлені (свіженькі, сухенькі) слова, які є в останньому реченні.

Вправа 58

Педагоги, ці невсипущі трудівники, учили нас відповідальності, виховували та розвивали кращі людські якості. Інколи й сварили, коли ми на це заслуговували. Тільки з часом починаємо розуміти, що їхні уроки не пройшли даремно, що ті знання, які вони дали нам, допомогли кожному з нас втілити свої мрії в життя. Ми дуже вдячні своїм учителям. Завдяки їхній наполегливій праці випускники впевнено йдуть у самостійне доросле життя.

Допущені лексичні помилки — невсипучі, повтори, просторічні вислови з розмовно-побутового стилю в публіцистичному стилі (виступі); неузгоджені особові форми дієслів та займенників.

Вправа 59

Стиль художній, жанр — повість, оповідання.

Синоніми:

хідником — сходами;

пройти пробратися;

стріляв — палив, відстрілювався;

від будинку глухо відлунювала — від дому відбивала, відгукувалася глухою луною;

розривалися — рвалися, вибухали;

обвалювалися — рушилися;

падала — летіла;

цегла — шматки стін;

підвалі — льоху;

чекав — очікував;

завалиться — впаде, обвалиться;

навколо — навкруги;

пробрався — прокрався;

були розкидані — валялися;

між тими гільзами — між вистріляними патронами;

лейтенант — офіцер;

термосити — смикати;

кинувся — рвонув;

став навколішки — стати на коліна;

нерухомо — без руху, не рухаючись, не подаючи ознак життя;

була закривавлена — залита кров’ю;

що йому робити — як йому діяти;

зірвався з місця — скочив;

снігом — холодним;

за якусь мить — через якийсь час, за хвилину; лейтенант — боєць, воїн.

Уривок втратив індивідуальні стильові особливості автора, колорит, тому авторський варіант буде більш доцільним.

Вправа 60

Стиль мовлення—публіцистичний, тип — розповідь.

У художньому стилі.

Душа української жінки! Працьовита, хазяйновита й, разом із тим, відкрита для краси. Ця краса виступала в усьому — у вишитих сорочках та рушниках, у розписаній квітами й півниками печі, у дбайливо змащеній глиною долівці, притрушеній духмяним зіллям. А в скількох піснях та віршах оспівані біленькі українські хати з вишневими садочками, із мальвами, що заглядають у вікна, чорнобривцями, крученими паничами! Господиня всього цього й натхненниця — українська жінка.

І в найбіднішій селянській родині всі — від найстарших до найменших — мали вишиті сорочки. Покуть, вікна та двері прикрашалися спеціальними рушниками. На заручинах і весіллях, при виконанні інших обрядових дійств обов’язково були ці витвори мистецтва. Рушники з піснею вишивалися, з піснею й подавалися, а ще з хлібом та сіллю, символізуючи українську гостинність.

Саме в узорах, кольорах вишивок розкриваються естетичні смаки української жінки, національний характер та неповторні особливості її рідної землі.

Вправа 65

Характеристика

Іваненка Олександра Петровича, що народився 1996 року в місті Оскільську Харківської області й проживає за адресою: м. Оскільськ, вул. Садова, буд.7 кв.53.

Іваненко Олександр навчається в Оскільській ЗОШ № 1 з першого класу. Виявив себе здібним,-працьовитим учнем, знання має на високому та достатньому рівнях. Найбільше йому вдаються предмети фізико-математичного циклу. Добре володіє комп’ютером, брав участь у міських олімпіадах із фізики та інформатики, де неодноразово посідав І-ІІ місця.

Займається спортом, є членом шкільної футбольної команди.

Користується авторитетом серед однокласників. За характером спокійний, урівноважений. Відповідально виконує доручення. Ввічливий, тактовний, з повагою ставиться до старших.

Рекомендується для вступу на фізико-математичний факультет університету. Характеристика надається для пред’явлення за місцем вимоги.

Директор школи /Тимчак О.І./

Класний керівник /Лозова В.М./

Вправа 66

І. Мерія — 1. Муніципальне місцеве управління, очолюване мером. 2. Приміщення, будинок муніципального управління.

Департамент — 1. Адміністративно-територіальна одиниця у Франції. 2. У деяких державах, наприклад у США, назва відомства, міністерства. 3. У царській Росії — відділи у ряді установ. 4. Самостійні органи управління, які починають з’являтися нині.

Комерсант — людина, яка займається комерцією.

Менеджер — представник специфічного соціального прошарку сучасного суспільства — найманих професійних керуючих (директор підприємства, керівник окремих підрозділів) на фірмах, у трестах та ін.

Брокер — посередник при укладанні різних угод, у тому числі й на біржі.

Акція — 1. Цінний папір, що випускається акціонерним товариством і дає право власникові на отримання дивідендів. 2. Акція — дія, вчинена для досягнення будь-якої мети.

Дивіденд — частина прибутку акціонерних товариств, яку щорічно розподіляють між акціонерами за кількістю акцій, залежить від величини чистого прибутку і кількості акцій.

Меценат — багатий покровитель наук і мистецтв.

Словосполучення:

— Київська Мерія, святкові заходи мерії;

— департамент поліції, місцевий департамент;

— багатий комерсант, підприємливий комерсант;

— менеджер фірми, розумний менеджер;

— біржовий брокер, брокер з нерухомості;

— акція протесту, акції підприємства;

—- виплачені дивіденди, високі дивіденди;

— спонсор заходу, щедрий спонсор;

— відомий меценат, меценат художньої виставки.

ІІ. Імпічмент — висловлення недовіри главі уряду, держави.

Інавгурація — церемонія вступу на посаду глави держави, високої духовної особи.

Саміт — зустріч глав держав, урядів із висвітленням у засобах масової інформації.

Моніторинг — контроль, спостереження.

Пролонгація — подовження.

Омбудсмен — висока посадова особа, яка наглядає за дотриманням прав людини.

Промоутер — в комерційних фірмах агент по просуванню, продажу товарів.

Речник — представник офіційної особи чи організації для зв’язків з громадськістю

Спам — непотрібна інформація в комп’ютері.

Бренд — торгова марка; відоме ім’я.

Мерчандайзінг — частина процесу з методики продажу товару.

Вправа 67

а) ті, що мають офіційно- ділове забарвлення

б) які належать до лексики всіх книжних стилів, у, тому числі й офіційно- ділового

в) ті, що не вживаються в офіційно-діловому стилі

мати місце

непрацездатність

розірвання угоди позивач

посвідчення про відрядження -

заявка на участь

взяти до відома

судочинство реєстрація шлюбу

поточний («нинішній»)

нижчепідписаний акт

рекламація

касаційна скарга

клопотання

неустойка

у запланованому порядку

іменований

довести до відома

обумовити

констатувати

режим дня

урочисте відкриття

нове призначення

свідчення

лабораторні дослідження

невідкладно

повідомлення

необхідно здійснювати

відвантаження товару

підрахувати свої можливості

інгаляція

одна-однісінька хатинка

меланхолійний

коротка пам’ять

мішанина

зійти з рук

тезко

юнка

кумир натовпу

притримати язик

наввипередки

морфема

фрезер

Вправа 68

Брокер — спеціаліст біржі.

Валюта — грошова одиниця будь-якої країни.

Ваучер — приватизаційний чек.

Дебітор — боржник.

Гроші — особливий товар, що виконує роль всезагального еквівалента.

Контракт — договір, угода за взаємними зобов’язаннями сторін.

Кредитор — позичальник.

Прибуток — сума, на яку прибуток перевищує затрати.

Продюсер — довірена особа кінокомпаній яка здійснює ідейно-художній і організаційно-фінансовий контроль над постановою фільму; відомі режисери, актори, сценаристи.

Товарообіг — процес обігу продуктів праці; економічний показник, який відображає спільну вартість продажу засобів виробництва і предметів споживання.

Вправа 69

Запрошення

Шановна Людмило Семенівно!

Учнівський та педагогічний колектив ЗОШ 1 м. Оскільська запрошує Вас на святкування Дня школи, яке відбудеться 18 травня 2012 року. Початок о 9-00 в актовому залі школи.

Оргкомітет

Вправа 70
Звіт

Про проведення Тижня української мови та літератури у ЗОШ № 1 селища Першотравневе Борівського району Харківської області.

12-18 квітня 2012 року в школі відбувся традиційний Тиждень української мови та літератури. У програмі заходу були урочисте відкриття, випуск відеогазети та класних стіннівок, присвячених проблемам мови та цікавим матеріалам з літератури. Кожна паралель класів готувала свої творчі культурологічні проекти й презентувала їх.

П’ятикласники провели конкурс на кращого знавця народної творчості — казок, прислів’їв, скоромовок, загадок.

Учні шостих класів показали фольклорне свято зустрічі весни.

Семикласники змагалися в декламації віршів українських поетів.

Восьмі класи провели гру «Брейн-ринг» «Чи знаєш ти фразеологію?». Дев’ятикласники створили агітбригаду й виступили перед учнями різних класів із підготовленими цікавими матеріалами про Т. Г. Шевченка, його популярність у світі.

Десяті класи провели екскурсію у створеному ними кабінеті «Література рідного краго».

Завершився тиждень української мови та літератури урочистою лінійкою, на якій були нагороджені переможці конкурсів та активні учасники заходів. Випускники ніколи — члени драматичного гуртка, показали свою акторську майстерність, представивши виставу за п’єсою М. Куліша «Мина Мазайло».

Учителям та керівникам проектів, адміністрацією школи були винесені подяки.

. 19.04.2012

Оргкомітет

Вправа 71

Документ: Лист-прохання

Завідувачу міської бібліотеки Грищенко Т. О.

Лист-прохання

Дирекція ЗОШ № 1 м. Стародубов просить Вас дозволити учневі 10-Б класу школи Микитчуку Сергію Леонідовичу користуватися фондами відділу рідкісних книг для написання реферату за творчістю письменників XIX — початку XX століть.

Школа несе відповідальність за збереження книг. .

Директор школи

Якимчук І.В.

Вправа 72

ІІ.ЗОШ № 1 м. Золотовськ

Акт № 2

23.03.2012 р.

передачі матеріальних цінностей спортивної, секції боксу

Підстава: наказ директора ЗОШ № 1 від 19.03.2012р.

Складено комісією:

Голова комісії — завуч з виховної роботи Федяйченко Л. І.

Члени комісії: педагог-організатор Крейдуй П. Д. учитель фізвиховання Доцентов В. С.

учень 11-А класу, член шкільного парламенту Василенко Є. М.

Присутні: тренер спортивної секції з боксу Короткий Ю. П., Максимченко І.І.

23 березня 2012 року комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у спортивній секції з боксу і констатувала факт передачі новому тренерові Максимченку Ігорю Івановичу таких матеріальних цінностей:

1. Боксерська груша — 1 (одна) вартістю 300 (триста) гривень.

2. Боксерські рукавиці — 5 (п’ять) пар вартістю 500 (п’ятсот) гривень.

3. Огорожа для рингу — 1 (одна) вартістю 150 (сто п’ятдесят) гривень.

4. Спеціальні матраци — 4 (чотири) вартістю 600 (шістсот) гривень.

Складено в трьох примірниках:

1 -й примірник — бухгалтерії;

2 -й примірник — завгоспу;

3 -й примірник — тренерові секції.

Голова комісії (підпис) Л. І. Федяйченко

Члени комісії: (підписи) П. Д. Крейдуй

В. С. Доцентов

Є. М. Василенко

Присутні: (підписи) Короткий Ю. П.

Максимченко І.І.

Вправа 73

Помилки:

Не вказано, про що акт, дата, на якій підставі складений; посади перевіряючих, необхідний перелік матеріальних цінностей; у скількох примірниках складений і кому вони призначені.

Вправа 75

Протокол № 9

загальних зборів учнів 11 класу Сахновського ліцею № 2

27.05.2012 р.

Голова Митченко Н. В.

Секретар Цвіткова Л. Ю.

Присутні; керівник педагогічної практики Олексюк Ю. С., класний керівник 8 класу Степанченко О. І., учні 11 класу.

Порядок денний:

Про результати педагогічної практики у 8 класі.

Слухали:

Олексюк Ю.С. Інформувала про результати педагогічної практики ліцеїстів у 8 класі (інформація додається).

Виступили:

Степанченко О. І. Висловила подяку практикантам, які організували у 8 класі кілька цікавих заходів і зуміли ще більше згуртувати учнівський колектив.

Ухвалили:

Педагогічну практику зарахувати всім учням 11 класу ліцею.

Винести подяки найактивнішим учням із занесенням в особові справи. Доручити оформити звіт про практику Іванцовій О. А. та Яценку В. О.

Голова зборів (підпис) Н. В. Митченко

Секретар (підпис) Л. Ю. Цвіткова

Вправа 76

Протокол № 1

засідання учнівської ради Середнянської гімназії № 6

25.04.2012 р.

Голова зборів (підпис) Вербова Г.І.

Секретар (підпис) Голобородько І. В.

1. Порядок денний: інформація про підготовку до КВК.

2. Присутні: учителі Тимчук Я. 11., Лесь К. П., Руднєва В. І., 11 учнів та їхні батьки, члени учнівської ради.

3. Слухали:

Гілінічеву Ю. В. Інформувала про підготовку до КВК та постійний зрив репетицій окремими учасниками команди.

4. Виступили: Тимчук Я.Н. інформувала про недисциплінованість деяких членів команди КВК, зрив репетицій, постійну розмову по мобільному телефону Кондратьева Олександра на уроці з історії.

5. Виступили:

Голова зборів (підпис) Г. І. Вербова

Секретар (підпис) І.В.Голобородько

6. Ухвалили:

Оголосити догану Кондратьєву Олександру за розмови по мобільному телефону на уроці з історії; оприлюднити цю ухвалу через шкільну пресу.

Вправа 81

Заголовки: «Дуби шумлять», «Шумлять дуби», «Той, що в нього очі говорять» Текст образний, з багатьма художніми засобами, емоційно забарвленою лексикою, різноманітний за будовою, метою висловлювання та інтонацією. Отже, це текст художнього стилю.

Тропи

Старезні, сизим, дрібних, сумовитим, обшарпаним та ін. — епітети.

Вітер виграє, горлиця промайне сіро-голубою стрічкою; ранок осміхнеться, носив безжурність і втіху — метафори.

Шумлять, ніби марять столітні, сни; дивились, ніби докірливо промовляли — порівняння.

Багато також стилістичних фігур: інверсія, риторичні запитання, звертання, риторичні окличні речення.

II. Для індивідуально-авторського стилю характерні: внутрішній монолог, образність, емоційність, метафоричність, вживання неологізмів (сріблострунним), плеоназмів (путь —доріженьку).

Вправа 82

Це текст художнього стилю, жанр-вірш, у якому широко вживаються художні засоби.

Тропи

Епітети: найвищих, найтемніших, найгіркішого, найпалкішому та ін. Порівняння: як пелюстинка, як бджола.

Метафори: таємниця вродилася, золотих сотах, таємниця життя вибухала.

Стилістичні фігури: анафора (десь там, уся, ген там); антитеза (глибинах — висотах, світла — мороку, тьмава — світла, холоді — спекоті); інверсія (таємниця золотиста ї зірка); оксюморон (найпалкішому холоді, холоднючій спекоті, найгіркішого солоду, найсолодшого болю), повтори (найвищих та ін.).

Морфологічні, словотворчі засоби: зменшувально-пестливі слова (пелюстинка); префікси та суфікси зі значенням збільшуваності чи зменшуваності (найвищих, найтемнішого, холоднючій).

Речення різної будови, ускладнені, які увиразнюють поезію.

Вправа 84
Тропи

Епітети: вічна, жива, тисячолітньої, голубими, вічно.

Метафори: зірки сміялись, край ридає і співа, у серце проситься.

Гіперболи: на сто сторіч, на тисячу віків.

Стилістичні фігури

Інверсія: тьми тисячолітньої, очима голубими, мудрість вічна, любов жива.

Багатосполучниковість (полісегндетон): і, а.

Художний паралелізм: коли зірки сміялись крізь віття — хтось уперше вимовив «люблю».

Риторичне окличне речення: Хтось ті суцвіття звуків винаходив, що стали потім мовою народів!

Умовчання: Любов жива..., на тисячу віків...

Іменники називають ключові поняття — «слово», «любов», «гнів», «зрада» та ін. Прикметники виступають у ролі означень, яскравіше й виразніше змальовують предмети, поняття.

Дієслова теж називають ключові поняття, наприклад, «люблю», надають творові експресії, динамізму.

Вправа 88

Відгук про картину Д. Кустановича «Осінній дует»

Золотава осінь. Багряниться квіт.

Запізніла радість сяє.

Ще хоч мить цвісти —

Щастя це — й вітрам не рознести.

Закружляєм в танці

Під блакить небес!

Тільки ж не буває

У житті чудес

Хмуро блимне осінь,

Ну а там — зима

Ось були метелики —

А уже нема!

Я метеликом барвистим

Понесусь в світи —

Добре б собі милу

Там собі знайти.

Лялечками впали

Під зав’ялий лист.

Отакий-то в нас, метеликів,

До літання хист.

Спимо ж до весни ми,

Як квіток зерня.

3 проліском блакитним

З’явиться метеликів дитя.

Вправа 93

Через фінансову кризу економіка багатьох країн була в агонії. Заключним акордом промови відомого оратора була притча про сіяча. Майстер-фрезерувальник брався за найскладнішу роботу, адже був асом у цій. справі. Йому не звикати балансувати між правдою та брехнею. Кістки старого служили йому барометром — завжди передбачали негоду. Вірус зрадництва стійкий у народу, який не цікавиться своєю історією, своїм родом. На небі дуетом виступали дві яскраві зірки. Газетна істерія не вплинула на рішення вченого продовжувати дослідження про шкідливий вплив на людину ГМО. Пісенний марафон тривав три дні й суттєво поповнив благодійний фонд. Один із рецептів здоров’я людини — її відмова від шкідливих звичок. Батько міг би натиснути на відповідні важелі й влаштувати доньку в престижний вуз, але та рішуче відмовилася. Інфляція совісті відбувається в суспільстві, коли воно починає не довіряти владі або боятися її. У залі панувала атмосфера доброзичливості.

Вправа 97

1. Обов’язок і повинність

У кожної людини є обов’язок — перед матір’ю, що дала життя, перед людьми, серед яких вона зростає чи зросла, перед рідною землею, на якій вона живе. Не всі ці обов’язки прописані в державних законах. Є ще закони неписані, моральні, звичаєві. І якщо син піклується про стареньку матір не за велінням серця, а ніби виконує повинність, то це свідчить про його безсердечність, черствість, бездуховність.

Виконувати свої обов’язки багато людей вважають за честь, а не за обтяжливу повинність — таким чином, підтверджується їхній статус громадянина й людини.

2. Допомога і доброчинність

Допомога і доброчинність — слова, поняття, близькі за значенням. Допомога може бути одноразовою, а доброчинність -— це стан душі, спосіб життя. Людина не може бути щасливою, коли поряд є нещасні, ті, які потребують уваги, допомоги, але не отримують її. Доброчинність, на мій погляд, можуть здійснювати не лише заможні люди. Не потребує матеріальних затрат добре слово, але сказане вчасно, як багато значить воно для людини! І ще одне. Чи ж може вважатися доброчинцем той, хто обділяє увагою своїх рідних, не допомагає їм, не підтримує їх?

3. Співпереживання і жалість

Вміти співпереживати — це значить відчувати біль, тривогу іншого, радіти його радістю, підтримувати словом і ділом. Жалість же дуже часто ображає, принижує людину, показує її слабкість, нагадує про її вади. З іншого боку, жалість повинна спрацювати тоді, коли збираєшся з кимось — людиною, твариною, рослиною вчинити жорстко, несправедливо.

У шлюбних церемоніях багатьох народів є хороша фраза про те, щоб подружжя було завжди вірним, дружним і в горі і в радості. Саме на вмінні співпереживати, на мій погляд, і бувають найміцніші шлюби.

4. Гумор і сатира

Гумор і сатира — це види комічного. Але гумор — легка, доброзичлива насмішка, яка не ображає, а м’яко вказує на деякі недоліки. Той, хто вміє посміятися не лише над іншими, а й над самим собою, — людина з гумором,

Проте бувають у нашому житті недоліки, які не виправити легким глузуванням, Вони потребують жорсткої критики. Це й буде сатира. Багато людей люблять критикувати інших, не помічаючи при цьому власних вад.

З іншого боку, хочеться нагадати хороше правило сучасних інтерактивних, ділових, рольових ігор: «Критикуючи, пропонуй своє!».

Вправа 98

Твір-роздум

Що значить знайти себе?

Людина пізнала багато таємниць навколишнього світу, природи, навіть космосу. Але найбільше таємничого виявилося в ній самій. Мудрий вислів говорить: «Пізнай себе — і ти пізнаєш світ». То ж кожному з нас, перш за все, треба з’ясувати: Що я хочу, що я можу, що слід зробити, щоб реалізувати свою мрію.

Видатний український філософ і письменник Г. С. Сковорода висунув навіть теорію про самопізнання та самовдосконалення. А ще в багатьох байках, філософських трактатах переконливо довів, що людина щаслива тоді, коли обирає собі професію, рід занять відповідно до своїх здібностей і нахилів, займається «сродною працею». Та не тільки роботою живе людина. Є ще родина, друзі, улюблені заняття. У них теж можна й потрібно знайти себе.

У світі багато цінностей. Серед них є справжні та фальшиві. Розпізнати їхню суть та вибрати правильні молодій людині, без життєвого досвіду, буває нелегко. Той-таки Григорій Савич Сковорода наголошував, що совість людини має бути «як чистий кришталь». Багатство, слава привабливі, але якщо вони здобуті чесним шляхом.

Нині можна побачити багатьох бізнесменів-меценатів, які будують храми, організовують конкурси творчої молоді, мистецькі виставки, говорять про красу, культуру, духовність, але не соромляться спускати промислові відходи в річки, потихеньку труїти людей неякісними продуктами, рекламувати тютюнові та алкогольні вироби.

Людина слабка за своєю природою, легко піддається спокусам розкішного світу. І сильна водночас, якщо зуміє протистояти цим спокусам, не йде на компроміс зі своєю совістю, знаходить себе, завойовує право бути гідним звання Людини на нашій землі.

Вправа 99

II. Прозовий твір на актуальну тему сучасності, в якому йдеться про реальні події, факти, людей, називається нарисом. (Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, складне, складнопідрядне з підрядним означальним реченням, яке стоїть всередині головного й виділяється комами.

Головне речення:

image10

Підрядне речення:

image11

III. Документалізм — використання у творах мистецтва справжніх фактів, подій. Адресація — 1. Спосіб установлення відповідності між множиною однотипних об’єктів та множиною їхніх адрес. 2. Метод ідентифікації місцезнаходження об’єкта. Фактаціяфіксація фактів з певної теми проблеми; підтвердження думки фактами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити