Розв’язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської 3 клас - 2013 рік

РОЗДІЛ 1. МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 2. Культура усного і писемного мовлення


Пояснення

Культура мовлення — це правильність, точність, виразність мовлення. Щоб гарно говорити, треба знати мову, якою спілкуєшся з іншими. Краще говорить і пише той, хто багато читає і вміє уважно слухати.

За допомогою усного мовлення люди частіш за все передають один одному свої думки. Усним мовленням володіє той, хто вміє висловлювати свої думки і почуття словами і голосом.

Основні вимоги до правильного усного мовлення:

✵ говори спокійно, на видиху;

✵ роби смислові паузи, інтонаційні наголоси;

✵ будь послідовним, логічним;

✵ уникай повторів слів у реченні;

✵ використовуй міміку, жести, різну силу голосу;

✵ будь доброзичливим.

До писемного мовлення належить усе написане або надруковане. Писемне мовлення виникло з потреби зберегти повідомлення, передати його на відстань. Писемне мовлення допомагає людству зберігати і передавати свої думки і почуття майбутнім поколінням.

Основні вимоги до правильного писемного мовлення:

✵ пиши грамотно;

✵ будь послідовним, логічним;

✵ уникай повторів слів у реченні;

✵ пиши охайно, каліграфічним почерком.

У писемному мовленні використовують різні умовні знаки: букви (знаки на позначення звуків мовлення), цифри (знаки на позначення математичних чисел), ноти (знаки на позначення музичних звуків) тощо.

18. Вира́зно; до́буток; завда́ння; запита́ння; кіломе́тр, листопа́д; нови́й; одина́дцять; озна́ка; посере́дині; предме́т; сантиме́тр; чергови́й; чита́ння; чотирна́дцять.

19. Чуйна дідова дочка поводилась привітно та ввічливо. Крім того, ця дівчина була дуже працьовита. Вона відгукнулася на прохання про допомогу яблуньки, кринички, собаки та пічки.

З її мовлення можна зробити висновок, що вона добре ви хована, працьовита та має чуйне серце.

Лінива бабина дочка нікому не допомагала. Вона відповідала всім грубо й неввічливо.

Казка «Дідова дочка і бабина дочка» вчить охайності, чемності, працелюбності, засуджує пихатість, лінощі. Казка навчає, що погані справи в житті караються, а добрі — винагороджуються.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити