Розв’язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської 3 клас - 2013 рік

РОЗДІЛ 1. МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування (впр. 3-9)

§ 2. Культура усного і писемного мовлення (впр. 18-19)

§ 3. Культура спілкування (впр. 21-23)

РОЗДІЛ 2. ТЕКСТ

§ 4. Що таке текст (впр. 26-35)

§ 5. Будова тексту (впр. 40-59)

§ 6. Абзац (впр. 61-74)

РОЗДІЛ 3. РЕЧЕННЯ

§ 7. Розповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні речення (впр. 78-87)

§ 8. Звертання (впр. 88-92)

§ 9. Будова тексту (впр. 93-106)

РОЗДІЛ 4. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 10. Слова з прямим і переносним значенням (впр. 109-111)

§ 11. Слова, що мають кілька значень (впр. 112-115)

§ 12. Слова, які звучать і пишуться однаково (впр. 117-120)

§ 13. Слова, близькі за значенням (синоніми) (впр. 121-128)

§ 14. Слова, протилежні за значенням (антоніми) (впр. 129-134)

РОЗДІЛ 5. БУДОВА СЛОВА

§ 15. Закінчення слова (впр. 135-140)

§ 16. Основа слова. Частини основи (впр. 142-151)

§ 17. Спільнокореневі слова. Корінь (впр. 154-163)

§ 18. Чергування голосник і приголосних звуків у коренях слів (впр. 165-173)

§ 19. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом (впр. 175-183)

§ 20. Вимова і правопис слів з ненаголошеним [е], [и], що не перевіряються наголосом (впр. 185-189)

§ 21. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками (впр. 192-209)

§ 22. Префікс (впр. 211-214)

§ 23. Префікси і прийменники (впр. 216-219)

§ 24. Правопис префіксів роз-, без-, з-, (с-) (впр. 221-232)

§ 25. Апостроф після префіксів (впр. 235-240)

§ 26. Суфікс (впр. 241-258)

РОЗДІЛ 6. ЧАСТИНИ МОВИ

§ 27. Загальне поняття про частини мови (впр. 261-275)

ТЕМА. ІМЕННИК

§ 28. Загальне поняття про іменник (впр. 276-283)

§ 29. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках (впр. 284-303)

§ 30. Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній) (впр. 304-312)

§ 31. Змінювання іменників за числами (однина і множина) (впр. 313-321)

§ 32. Змінювання іменників за відмінками (впр. 322-330)

ТЕМА. ПРИКМЕТНИК

§ 33. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні (впр. 332-335)

§ 34. Зв’язок прикметників з іменниками (впр. 337-387)

ТЕМА. ДІЄСЛОВО

§ 35. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні (впр. 388-417)

§ 36. Змінювання дієслів за часами (впр. 418-440)

§ 37. Написання не з дієсловами (впр. 443-449)

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК (впр. 450-469)


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити