Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Заболотний О. В. - 2016 рік

ПРИКМЕТНИК

§ 51. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник»

424. II. 1. Глиняний (відн., ч. р., одн., Н. в.) посуд, велику (якіс., ж. р., одн., 3. в.) коштовність, чутливих (якіс., ми., Р. в.) долонь. 2. (суфіксальний), (суфіксальний), (префіксально-суфіксальний), (суфіксальний). 4. Точний — точніший, більш точний, найточніший, найбільш точний. 5. Гончарний — прикм., п. ф. гончарний, відн., повн. ф., ч. р., одн., Н. в., тв. гр., означ.

426. Велика Ведмедиця, Кривий Ріг, Чорне море, Азовське море, Нова Каховка, Південний Буг, Біла Церква.

428. Б. Краса н багатство прикметників

Сутність людини, її фізіологічна й духовна індивідуальність, винятковість усього живого й неживого в природі, усіх пізнаних людиною істот і предметів створюється певною сукупністю якостей та ознак. Прикметники — це різновид повнозначних слів, які виражають, називають ознаки, якості людей, тварин, речей, явищ. Зміст усіх трьох груп прикметників за значенням — відносних (їх у мові найбільше), якісних і присвійних — незмірно широкий. Від більшості іменників можна утворити прикметник: книга — книжний, озеро — озерний. Краса і важливість прикметників особливо очевидні тоді, коли вони: а) створюють у реченні групу однорідних членів: Безлюдна, безводна, безлісна земля розлягається навкруги (О. Гончар); б) є засобом художньо-образного вислову; це зазвичай епітети: Звичайна хмара, сіра і осіння, пропише раптом барви золоті (Л. Костенко). Найчастіше прикметники вживаються у «звичайній» формі, а не у формі ступеня порівняння, виражаючи індивідуальні властивості предметів. Прості форми ступенів порівняння прикметників (солодший, найсолодший) менш нейтральні, більш емоційні, ніж паралельні їм складені форми (більш солодкий, найбільш солодкий), які позначені відтінком книжності. У фольклорі, розмовно-побутовому мовленні та в деяких жанрах художніх текстів часто трапляються нестягнені форми прикметників: зеленая, зеленеє, зеленії. Вживання нестягнених форм прикметників у сучасному літературному мовленні обмежене. Але воно якоюсь мірою відтворює українське мовленнєве минуле, національно забарвлене й оригінальне, самобутнє: Гори мої високії! Простіть, високії, мені! Високії і голубії! Найкращі в світі! Найсвятії! (Т. Шевченко). Важливим є також інтонування прикметника в реченні, виділення його логічним наголосом. Отже, прикметники дуже важливі для мовлення, їх часто використовують як художні означення, які суттєво впливають на розум, почуттєву сферу людини (За посібником П. Дудик «Стилістика української мови»).

Готуємося до контрольного оцінювання

1. У формі давального відмінка вжито прикметник у реченні: Г Квіти мати-й- мачухи ясно всміхаються щедрому весняному сонцю (Л. Павленко).

2. Присудком є прикметник у реченні: Б Після вранішньої зливи земля прозора і чиста (В. Дніпровський).

3. До однієї групи за значенням належать усі прикметники рядка: Б новий ноутбук, заяча душа, далека дорога.

4. НЕправильну форму ступеня порівняння прикметника вжито в рядку: В більш довший.

5. За допомогою суфікса -ов- утворюємо прикметник від кожного іменника рядка: А дощ, нуль, калина.

6. Складіть по одному реченню зі словом невисокий і сполученням не високий.

Невисокий хлопець зайшов у кімнату. Сусід поставив зовсім не високий паркан.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити