Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Заболотний О. В. - 2016 рік

ЗАЙМЕННИК

§ 64. Вказівні й означальні займенники

546.

Н. в.

цей підручник

стільки дерев

Р. в.

цього підручника

стількох дерев

Д. в.

цьому підручнику (підручникові)

стільком деревам

Зн. в.

цей підручник

стільки дерев

Ор. в.

цим підручником

стількома деревами

М. в.

(на, у) цьому (цім) підручнику

(на, у) стількох деревах

Такі простори — таких просторів, таким просторам, такі простори, такими просторами, (на, у) таких просторах.

II. а) Дідусь передав пакунок тому чоловікові, б) Дівчина пішла тим шляхом.

547. І. 1. Стріну ж я калину, небо те безкрає — цілий день сопілка в моїм серці грає (А. Малишко). 2. Чому, сказати, й сам не знаю, живе у серці стільки літ ота стежина в ріднім краї одним-одна біля воріт (А. Малишко). 3. Благословенні час той і година, коли земля ця цвітом процвіла (М. Рильський). 4. Оксана день у день тут, серед цих сипучих пісків (О. Гончар). 5. Добре томуковалеві, що на обі руки кує (Нар. творчість).

549. І. 1. Все йде, все минає, — і краю немає... (Т. Шевченко). 2. Всі мости ще кленові. Всі коні іще вороні (Л. Костенко). 3. Інші будуть лунати пісні, вільні, гучні, одважні і горді! (Леся Українка). 4. Кожне дерево в цьому несходимому лісі він знає і до нього горнеться (Ю. Збанацький). 5. Увесь Дніпро був ніби помальований (І. Нечуй-Левицький). 6. Про тата говорить вся земля (М. Рильський).

II. Лунати — звучати, роздаватися, розноситися. Несходимий — безкраїй, безконечний.

550. Діти сиділи вдома самі. Хлопець по самі плечі занурився у воду.

551. І. 1. А над самою водою верба похилилась (Т. Шевченко). 2. Дорога йшла з гори та на гору, з гори та на гору, над самою Россю (І. Нечуй-Левицький). 3. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитися у гурті (Леся Українка). 4. Того ж самого вечора Чіпка побіг до Грицька (Панас Мирний).

Розпов., неокл., просте.

552. Того (цього) дня, на тому (цьому) дні. Того (цього) місяця, у тім (цім) місяці. Того (цього) часу, у тому (цьому) часі. Того (цього) року, у тім (цім) році. Того (цього) десятиліття, у тому (цьому) десятилітті. Тієї/тої (цієї) п’ятниці, на тій (цій) п’ятниці. Того (цього) тижня, на тім (цім) тижні.

Цього тижня завершується футбольний турнір.

553. II. Нашої, які, вона, цю, твій, оцій, тих, та, свій.

Нашої — займ., п. ф. наш, присв., ж. р., одн., Р. в., означ.

Тих — займ., п. ф. той, вказ., мн., Р. в., означ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити