Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

СЛОВОТВІР

§ 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

147. 1.

Форми слова

Спільнокореневі слова

Білий

білити

білому

біляк

білого

біленький

білими

побілена


білесенький


білісінький


побілілий

Обидва слова утворені суфіксальним способом.

— брати (префіксальний);

— дівчина (суфіксальний);

— дев’ять літ (складання слів + суфіксація);

— надрукувати (суфіксальний);

— Львів (суфіксальний).

149.

зелений

притулитися

горбочок

вийти

вишневий

виглядати

садочок

засвітити

хатинка

звеселити

дитинка


150. Слухала — слух; говорила — говір; співала — спів; шепотіла — шепіт; переспівала — переспів.

151. Блакитно-перлиста дорога (складання основи та слова), красне-ясне проміння (складання слів), стокрила (складання основ) весна, полудневий (суфіксальний, від полудень) час, богоданий (складання основи та слова) край, легкокрилий (складання основ) рій снів, чужоземці (складання основ) запалили.

153. Чорне море — чорноморський, робити хліб — хлібороб, зорі падають — зорепад, вода грає — водограй, карі очі — кароокий, сім струн — семиструнний, три поверхи — триповерховий, трусити землю — землетрус, чорні брови — чорнобровий, варити сталь — сталевар.

154. Списати (від писати, префіксальний); списання (від списати, суфіксальний); розписати (від писати, префіксальний); розпис (від розписати, безафіксний); розписка (від розписати, суфіксальний); підписати (від писати, префіксальний); підпис (від підписати, безафіксний); підписання (від підписати, суфіксальний); підписка (від підписати, суфіксальний); обписати (від писати, префіксальний); записати (від писати, префіксальний); запис (від записати, безафіксний); записка (від записати, суфіксальний); записник (від записати, суфіксальний); переписати (від писати, префіксальний); перепис (від переписати, безафіксний); переписка (від писати, суфіксальний); дописати (від писати, префіксальний); допис (від дописати, безафіксний); недописати (від писати, префіксальний).

156. Шматок (від шмат, суфіксальний); предковічний (від предок і вічний, складання основи та слова), умитий (від умивати, суфіксальний); космічний (від космос, суфіксальний), зоряний (від зоря, суфіксальний), барвінковий (від барвінок, суфіксальний), Малоросія (від мала Росія (складання основи та слова), Українка (від Україна, суфіксальний).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити