Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

СЛОВОТВІР

§ 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова

157. Сонцесяйний (складання основ із суфіксацією), промовець (суфіксальний), медичний (суфіксальний), міждержавний (префіксальний), приморський (префіксальний), помірний (префіксальний), підфарбований (префіксальний), знесилення (суфіксальний), наказувати (суфіксальний), чорноморський (складання основ із суфіксацією), самокат (складання основ), ООН (абревіація — складання початкових букв), ІОНЕСКО (абревіація), Мін’юст (складання основ).

158. Закон → законний → законність;

білий → біліший → білішати → побілішати;

записник ← записний ← запис ← записати ← писати.

Примітка. Завдання до вправи формульовано неграмотно, адже з поданих слів утворюються не словотвірні ланцюжки, а словотвірні гнізда.

Чистий ланцюжок у вправі лише один: лікар → лікарня → лікарняний.

161. 1. Повсякденний ← повсякдень ← по + всяк + день

просиджувати ← сидіти

послухати ← слухати ← слух

теслярство ← тесляр ← тесля

столярство ← столяр ← стіл

порубаний ← порубати ← рубати

порізаний ← порізати ← різати

поглибше ← глибше ← глибокий

видання ← видавати

перечитувати ← читати

улюблений ← любити

Примітка. Дієприслівники утворюються від дієслів: а не від дієприкметників без префіксів рубаний і різаний.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити