Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

СЛОВОТВІР

§ 21. Зміни приголосних при творенні прикметників на -зьк(ий), -цьк(ий), -ськ(ий) та іменників на -зтв(о), -цтв(о), -ств(о)

169. Утіха — в утісі (М. в.), втішатися, втішний, втішити.

Мусить — мушу, мусять, примушувати.

Слугувати — служити, слузі (від слуга).

Серця — серце, серцевий, сердечний, сердечко.

170. 1-2. Гірник — гірницький, гірництво; молодець — молодецький, молодецтво; юнак —юнацький, юнацтво; парубок — парубоцький, парубоцтво; ткач — ткацький, ткацтво; кравець — кравецький, кравецтво; перекладач — перекладацький, перекладацтво; боягуз — боягузький, боягузтво; Запоріжжя — запорізький; гагауз — гагаузький; француз — французький.

171. Дивак — дивацький, співак — співацький, письменник — письменницький, жебрак — жебрацький, вояк — вояцький.

Слова дивацький, співацький, письменницький, жебрацький, вояцький утворені суфіксальним способом за допомогою суфікса -цьк-.

172. 1. А на давнім пожарищі іскра братства тліла. 2. Я думав про людське братерство нове. 3. Сяйнула людству ера золота 4. Кавказькі гори, в млу повиті, чолом підводяться до хмар. 5. Ті очі юнацькі я бачу й сьогодні, і потиски братські горять у долоні. 6. Товариство не для користі вибираю, а для душі.

173. 1. Столяр — столярство, килимар — килимарство, ткач — ткацтво, коваль — ковальство, мисливець — мисливство, рибалка — рибальство, бджоляр — бджолярство (правильно — бджільництво), гончар — гончарство.

174. Полтавський, угорський, словацький, польський, братиславський, віденський, переяславський, орловський, харківський, петербурзький, воронезький, таганрозький, австрійський.

175. 2. Україна — український, українство; птах — птаство; люди — людський, людство; бідняк — бідняцький, багач — багацький (багатство — від багатий); свиня — свинський, свинство.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити