Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

СЛОВОТВІР

§ 25. Творення і правопис складноскорочених слів

195. Я вивчаю такі нові для мене предмети, як ОБЖ та ОЗВ. У молодших класах ми відвідували ГПД. Сьогодні у старшокласників МСП.

196. Театр юного глядача — ТЮГ (складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться (незалежно від написання словосполучення) великими буквами);

зовнішнє незалежне оцінювання — ЗНО (складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться (незалежно від написання словосполучення) великими буквами)

реєстрація актів громадянського стану — РАГС (складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться великими буквами);

професійно-технічне училище — ПТУ (складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться великими буквами);

станція технічного обслуговування — СТО (складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться великими буквами);

Державна автомобільна інспекція — ДАІ (складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться великими буквами);

юний натураліст — юннат (у складноскорочених словах, утворених з основ слів, усі частини пишуться з маленької букви, якщо це загальні назви).

197. АЕС (складноскорочене слово, утворене з початкових букв; пишемо великими буквами);

смертоносну (складне слово, утворене за допомогою сполучного приголосного о; пишемо разом);

радіоактивну (складне слово з першою частиною радіо-; пишемо разом);

півсвіту (загальна назва з першою частиною пів-; пишемо разом);

одне-однісіньке (складне слово, утворене повтором тих самих слів; пишемо через дефіс);

кілометри (складне слово з першою частиною кіло-; пишемо разом);

рукотворне (складне слово, утворене за допомогою сполучного приголосного о; пишемо разом).

198. Автоматизована система управління — АСУ, Львівський автомобільний завод — ЛАЗ, персональний комп’ютер — ПК, будівельно-монтажне управління — БМУ, Кременчуцька гідроелектростанція — КГЕС, Донецький басейн — Донбас, універсальний магазин — універсам.

Мої батьки працюють на ЛАЗІ. Донбас — це шахтарський край. Ми купуємо продукти в універсамі.

199. Медсестра, ГЕС, ПК, ЄС, КНР, США, грн.

200. Завдання для самоперевірки

1. Способом творення слів, при якому відкидаються значущі частини слова, є: В безафіксний

2. Префіксальним способом утворене слово: А розквітнути.

3. Способом складання основ утворене слово: А екс-чемпіон.

4. Через дефіс із пів- пишеться слово: В пів/Європи

5. Усі складні слова пишуться через дефіс у рядку: Б народно/визвольний, науково технічний.

6. Через дефіс пишуться складні слова, у яких перша частина: В міні-.

7. Після пів- ставиться апостроф у слові: Б пів/ящика.

8. НЕПРАВИЛЬНО написане складноскорочене слово: А оон.

9. НЕ відбувається подвоєння в слові: В Гали(ч)ина.

10. Сполучний с вживається в складному слові: Б земл..трус.

11. Слово народознавство утворене: В способом складання основ

12. Слово позашкільний утворене способом: А префіксально-суфіксальним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити