Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

ПРИКМЕТНИК

§ 49. Написання прикметникових суфіксів

412. Козак — козацький, господарство — господарський, Україна — український, француз — французький, глядач — глядацький, Запоріжжя — запорізький, Львів — львівський.

Усі слова мають у суфіксі м'який знак.

413. Маршовий (-ов- після ж, ш, ч, якими закінчується основа твірного слова — марш, а наголос у похідному прикметнику падає на закінчення);

харчовий (-ов- після ж, ш, ч, якими закінчується основа твірного слова — харч, а наголос у похідному прикметнику падає на закінчення),

січневий (-ев- після м’якого приголосного, на який закінчується основа твірного слова — січень);

біленький, білесенький, білісінький, білюсінький (суфікси -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- пишуться з м’яким знаком).

Книжковий (-ов- після твердого приголосного, на який закінчується основа твірного слова);

смішненький, смішнюсінький, смішнісінький, (суфікси - еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- пишуться з м’яким знаком);

веселенький, веселесенький (суфікси - еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- пишуться з м’яким знаком).

життєвий (-єв- після м’яких н, т або й, на які закінчується основа твірного слова — життя).

Примітка. У підручнику правило «Написання прикметникових суфіксів -ев-, -св-, -ов-» подано не повно, тому правопис деяких слів за ним визначити неможливо. Подаємо повне правило з Правопису:

Суфікс -ев(ий) уживається в прикметниках, які мають перед цим суфіксом м’який або шиплячий приголосний і в яких наголос падає переважно на основу слова: березневий, грушевий, овочевий, ситцевий. У прикметниках, у яких перед суфіксом виступають м’які н, т або й, пишеться -св(ий): алюмінієвий, дієвий, життєвий, значеннєвий, суттєвий.

Суфікс -ов(ий) незалежно від наголосу вживається в прикметниках, які мають перед цим суфіксом твердий приголосний: вітровий, казковий, кварцовий, палацовий, святковий, службовий. Крім того, суфікс -ов(ий) уживається в прикметниках, які мають перед цим суфіксом шиплячий (ж, ч, ш, щ), м'який приголосний або й, причому наголос падає на закінчення: бойовий, гайовий, грошовий, дійовий, дощовий, життьовий, крайовий, нульовий, речовий, стильовий.

414. Айва — айвовий, алича — аличевий, абрикоса — абрикосовий, слива — сливовий, буряк — буряковий, персик — персиковий, вишня — вишневий, черешня — черешневий, манго — манговий, калина — калиновий, смородина — смородиновий, обліпиха — обліпиховий.

415. 1. Ім’я Соломії Крушельницької діамантовим блиском сяє в сузір’ї найвидатніших співаків світу XIX - XX століть. Та це не тільки завдяки чудовому голосу, а й бойовому характеру, винятковій працелюбності, життєвій позиції сильної, мужньої жінки.

У шість років Соломія вперше сіла за фортепіано, у десять почала співати в місцевому хорі, а у двадцять один рік стала дипломованою співачкою, закінчивши Львівську консерваторію зі срібною медаллю. Її слава — це не миттєвий успіх, а щоденна, щотижнева праця над удосконаленням своєї майстерності.

2. Сузіря — апостроф після р перед я при роздільній вимові.

Консерваторія — неперевірне е в корені іншомовного слова. Перевіряємо за словником.

416. 1. Соломія — Соломіїн (-їн пишемо у присвійних іменниках, утворених від імен з основою на й), музика — музичний (-ичн- після з за правилом дев’ятки), сцена — сценічний (-ічн- після н).

2. У словах італійською, французькою, німецькою в суфіксі пишемо м’який знак: а також зміна приголосних: з + ськ = зьк, ц' + ськ = цьк.

417. В Україні заборонили продавати ароматичні трав’яні суміші. — Кава «Якобз» надзвичайно ароматна.

Я відвідую заняття духового оркестру. — Духовне життя підлітка має бути багатим.

418. 1. Любительський спектакль, овочевий салат, турецький орнамент, криворізький комбінат, крайовий музей, зелененький барвіночок, гужовий транспорт, взуттєва фабрика, червонесеньке яблуко, фізичний стан, графічний малюнок, Софіїна книжка, мамин кабінет, соєвий гуляш.

2. Я люблю овочевий салат. Книга була ілюстрована графічними малюнками. Соєвий гуляш дуже корисний.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити