Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

ПРИКМЕТНИК

§ 53. Написання прізвищ прикметникової форми

440. 1. Дмитро Вишневенький, Петро Могила, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Микола Хвильовий, Тарас Шевченко.

2.

Дмитро Вишневецький

Князь Дмитро Вишневенький — засновник першої Запорозької Січі на острові Хортиця, перший запорозький отаман. Після смерті він під козацьким прізвиськом «Байда» був оспіваний у народній пісні, що починається словами «В Царгороді на риночку п’є Байда мед-горілочку».

Князь Дмитро з Вишнівця на Волині був нащадком Рюриковичів, албанських князів Скандербегів, сербських князів Якимчів і молдовських господарів Деспотів. Власник розлогих маєтностей на Волині та Поділлі, черкаський і канівський староста, Вишневенький звів на Хортиці укріплення, яке стало першою Січчю. У Стамбулі він вів переговори із султаном Сулейманом II Пишним про припинення татарських набігів на Україну. А про один із походів князя на татарські фортеці у пониззі Дніпра сучасник писав: «Цієї весни Вишневецький князь Дмитрій взяв Іслам-Кермен і людей побив, і гармати вивіз до себе на Дніпро в своє місто».

Того ж року 600 запорожців на чолі з Вишневеньким штурмували Очаків, одночасно з моря фортецю атакували 18 козацьких чайок. У відповідь хан Девлет-Гірей спробував взяти Хортицю: «Цар кримський з усіма людьми кримськими підступив під моє місто на Хортицький острів і приступом брав 24 дні. І Божим милосердям я відбився і побив у царя багатьох кращих, і пішов цар від мене з великим соромом».

Упродовж трьох років Вишневенький зі своїм загоном перебував на службі у московського царя Івана Грозного, а коли їхні взаємини загострилися, князь повернувся до України. Замість зруйнованої турками цитаделі на Хортиці він заклав Січ на Монастирському острові (нині у межах Дніпропетровська).

1563 року бояри запросили Вишневенького на молдовський трон, проте біля села Верчиканів його загін був розбитий військом іншого претендента — Штефана Томші. Князь потрапив у полон і був переданий боярами до Стамбула. Там 22 жовтня турки скинули Вишневецького з башти на гаки, а потім, за свідченням генуезького дипломата Гріло, «оскільки князь Дмитрій безперестанно проклинав магометанську віру, убили його стрілою».

442. Безверхній, Безверхня, Досвітній, Досвітня.

443. 1. Якщо художник — жінка, то прізвище не відмінюється — Марія Приймаченко.

2. Богаєвським, Польовим, Приймаченко (бо Марія, не відмінюється).

3. Репродукції у книзі маленькі й поганої якості, тому дуже важко скласти про них хоч якесь враження.

444. Д. в. — Євгену(ові) Тимчишину, М. в. — (на) Євгену(ові) Тимчишині (Тимчишинові, Тимчишину).

Д. в. — Ларисі Дмитришин, М. в. — (на) Ларисі Дмитришин.

Д. в. — Катерині Кравців, М. в. — (на) Катерині Кравців.

Д. в. — Олені Лукаш, М. в. — (на) Олені Лукаш.

Д. в. — Петру(ові) Лукову, М. в. — (на) Петру(ові) Лукові.

445. Видатний художник Карл Павлович Брюллов намалював портрет знаменитого російського поета Василя Андрійовича Жуковського, щоб викупити з кріпацтва геніального українця Тараса Григоровича Шевченка.

446. Українські письменники, які мають прізвища прикметникової форми

Ім'я та прізвище

Назва твору

Станіслав Чернілевський

«Забула внучка в баби черевички...»

Емма Андієвська

«Казка про яян»

Степан Руданський

«Пан і Іван в дорозі», «Козак і король»

Павло Глазовий

«Тарас Бульба у Києві», «Найважча роль»

Степанові Руданському належить поетична збірка «Співомовки».

447. Завдання для самоперевірки № 1

1. Прикметник — це самостійна частина мови, що: В відповідає на питання який? чий? і називає ознаку предмета.

2. Початкова форма прикметника — це: Б називний відмінок однини чоловічого роду.

3. За значенням розрізняють прикметники: В якісні, відносні, присвійні

4. НЕ мають ступенів порівняння прикметники: Б відносні й присвійні.

5. При утворенні найвищого ступеня порівняння допущено помилку у варіанті: В найбільш цікавіший.

6. Усі прикметники — якісні в рядку: В гучний, близький, наполегливий.

7. Прикметник, ужитий у словосполученні шоколадна засмага, є: А якісним (перейшов із відносного, тут означає колір).

8. Коротку форму мають прикметники: Б деякі якісні чоловічого роду в Н. в. і Зн. в. однини.

9. За кінцевим приголосним прикметники поділяються на такі групи: Б тверду та м’яку.

10. Прикметники мають граматичні ознаки: В рід, число, відмінок.

11. У реченні прикметники найчастіше виконують синтаксичну роль: Б означення й присудка.

12. Прикметник трикутний утворено способом: В основоскладанням.

447. Завдання для самоперевірки № 2

1. Прикметники можуть переходити в: Б іменники.

2. Прикметник, що перейшов в іншу частину мови, ужито в реченні: В Скупий платить двічі.

3. Усі прикметникові суфікси пишуться з м’яким знаком у рядку: В -з..к-, -ц..к-, -єн..к-.

4. Усі прикметники пишуться із суфіксом -ов- у рядку: А тип..ий, фіолет..ий. торг..ий.

5. У присвійних прикметниках, утворених від іменників з основою на -й-, пишемо: В -їн-.

6. Суфікс -ічн- пишемо в слові: А катастроф..ий.

7. Із суфіксом -ичн- пишемо слово: А стиліст..ий.

8. Не з прикметниками пишеться разом, якщо: В слово без не не вживається.

9. Дві букви н пишуться в слові: А зако(н, нн)ий.

10. Прикметникові суфікси -анн-, -енн-, -янн-, що вказують на збільшену ознаку або неможливість дії, мають: А наголошену позицію.

11. Пишуться разом складні прикметники: А тихо/хідний, земле/рийний, багато/слівний.

12. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку: В лікувально/оздоровчий, природно/кліматичний.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити