Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

ЗАЙМЕННИК

§ 61. Правопис займенників

521. Дехто, дещо, деякий, дечий, декотрий1; абихто, абищо, абиякий, абичий; ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки; хтось, щось, якийсь, чийсь, котрийсь, скількись.

523.

Н. в.

Р. в.

М. в.

будь-хто

будь-кого

(на) будь-кому, будь на кому

будь-що

будь-чого

(на) будь-чому, будь на чому

будь-чий

будь-чийого

(на) будь-чийому (чиєму, чиїм), будь на чийому (чиєму, чиїм)

будь-скільки

будь-скількох

(на) будь-скількох, будь на скількох

будь-який

будь-якого

(на) будь-якому, будь на якому

будь-котрий

будь-котрого

(на) будь-котрому, будь на котрому

хто-небудь

кого-небудь

(на) кому-небудь

який-небудь

якого-небудь

(на) якому-небудь

котрий-небудь

котрого-небудь

(на) котрому-небудь

що-небудь

чого-небудь

(на) чому-небудь

чий-небудь

чийого-небудь

(на) чийому-небудь (чиєму-небудь, чиїм-небудь)

скільки-небудь

скількох-небудь

(на) скількох-небудь

казна-хто

казна-кого

(на) казна-кому, казна на кому

казна-що

казна-чого

(на) казна-чому, казна на чому

казна-чим

казна-чийого

(на) казна-чийому (чиєму, чиїм), казна на чийому (чиєму, чиїм)

казна-який

казна-якого

(на) казна-якому, казна на якому

казна-котрий

казна-котрого

(на) казна-котрому, казна на котрому

казна-скільки

казна-скількох

(на) казна-скількох, казна на скількох

хтозна-хто

хтозна-кого

(на) хтозна-кому, хтозна на кому

хтозна-що

хтозна-чого

(на) хтозна-чому, хтозна на чому

хтозна-чий

хтозна-чийого

(на) хтозна-чийому (чиєму, чиїм), хтозна на чийому (чиєму, чиїм)

хтозна-який

хтозна-якого

(на) хтозна-якому, хтозна на якому

хтозна-котрий

хтозна-котрого

(на) хтозна-котрому, хтозна на котрому

хтозна-скільки

хтозна-скількох

(на) хтозна-скількох, хтозна на скількох

524. На який-небудь, хтозна в який, на що-небудь, хтозна-що, ні в чиїй, нічий, ні на якій, ні до кого, хтось, ні до чийого, аби з ким, абикого, від аби кого, до декого, де з ким.

525. 1. Ніхто, абищо, якийсь (разом), що-небудь (через дефіс).

2. Ні за що, будь з ким (окремо), у когось (разом), аби до кого (окремо).

3. Казна-який, будь-чий, хто-небудь (через дефіс), хтозна за що (окремо).

526. 1. Нам (особ.), наш (присв.), оцьому (вказівн.), всьому (озачальн.), таку (вказівн.), якісь (неозн.), хтось (неозн.), що (відн.), я (особ.), ти (особ.), її (особ.), наша (присв.), ми (особ.).

2. Не покладаючи рук —працювати весь час, невтомно, сумлінно.

Узяти себе в руки — опановувати себе, стримуватися, заспокоюватися; приборкувати себе.

527. Завдання для самоперевірки

1. Займенник — це самостійна частина мови, що: Б вказує на предмети, їх ознаки та кількість, але не називає їх.

2. Займенник відповідає на питання: Б що? хто? який? чий ? котрий? скільки ?

3. Займенники можуть співвідноситися з: Б прикметником, іменником, числівником В іменником, прийменником, числівником

4. Займенники за значенням поділяються на: В 9 розрядів.

5. Особові займенники змінюються за: А родами, числами, відмінками, мають категорію особи.

6. Зворотний займенник себе НЕ має форми: А називного відмінка.

7. Усі займенники належать до розряду присвійних у рядку: А твій, ваш, наш.

8. Займенники, що відрізняються тільки метою використання — це: В питальні й відносні.

9. Від питальних (відносних) займенників утворюються: В неозначені, заперечні.

10. У непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у називному відмінку, займенники: Б особові.

11. Подібно до числівника два відмінюються займенники: А скільки.

12. Усі займенники пишуться разом у рядку: А (ні) хто, (де) хто, хто (сь).


1 Не від усіх відносних (питальних) займенників можливо утворити неозначені або заперечні займенники за допомогою поданих префіксів (наприклад, немає слів дескільки, абикотрий тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити