Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

§ 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

582. 1. У тексті йдеться про запозичені слова. Запозичених слів найбільше трапляється в текстах наукового стилю.

2. У медицині, хімії, біології багато слів латинського і грецького походження. Тому для необізнаної людини наукова мова не завжди зрозуміла. Зате фахівці тієї чи іншої галузі знань легко знаходять спільну мову, бо для лікарів, біологів, хіміків латинські й грецькі назви знайомі. Француз не зрозуміє українського слова сухоти, але йому добре відома назва туберкульоз.

583. — Женю, ти знаєш, навіщо в мові існують запозичення?

— Так, Олю, ми ж вивчали це на уроках української мови. Жодна культура світу не розвивається в ізоляції, відірвано від інших культур. Контакти народів зумовлюють культурний обмін, у тому числі обмін слів. Тому в кожній мові, крім «своїх», є «чужі», тобто запозичені слова.

— А які бувають запозичення?

— У мові розрізняють лексичні запозичення та калькування.

— А що таке калькування?

— Калькування (від фр. calgue — копія) — це копіювання іншомовного слова за допомогою свого, незапозиченого матеріалу; поморфемний переклад іншомовного слова.

Так, наприклад, укр. недолік є калькою рос. недочет; самовизначення— калькою самоопределение; займенник — калькою лат. рrоnоmеn; хмарочос — калькою нім. Wolkenkrazer (Wolke — хмара, krazen — чесати).

— А які ще бувають запозичення?

— Ще запозичення поділяють на прямі й опосередковані.

— Тобто?

— Прямі запозичення — запозичення, які безпосередньо переходять з однієї мови до іншої. Так, зокрема, до української мови безпосередньо з польської ввійшли слова місто, стьожка, урядник, мешканець, кпини, кохання, мавпа, розмаїтий, зброя, підлога, посаг, шиба; з російської — мужик, чиновник, сарафан, самовар, воєнрук, рубильник, духовка; з німецької — ерзац, фолькеваген, рейхстаг, бундестаг.

Опосередковані запозичення — це запозичення, які проникли з однієї мови до іншої через посередництво третьої мови (це вже запозичення запозиченого слова). Так, зокрема, слово петрушка запозичене російською мовою з польської (pietruszka) через українську.

— А чи можна відразу визначити, що слово запозичене?

— Ні. Багато запозичених слів утратили свій іншомовний вигляд, давно стали рідними в мовах, куди вони потрапили. Так, скажімо, ніхто з українців не відчуває, що такі слова, як огірок, вишня, школа, є запозиченими.

— Аз яких мов в нашій мові найбільше запозичень?

— Найбільше запозичень у нас із давньогрецької та латинської мов: гр. атом, автономія, демократія, філософія, діалектика, педагогіка, теза, синтез; лат. республіка, революція, університет, принцип, суб'єкт, прогрес, нація. На другому місці — англійська мова. З неї ми запозичили слова мітинг, клуб, лідер, імпорт, експорт, трест, чек, спорт, бокс, матч, старт, комфорт, сервіз, мотель, маркетинг, менеджмент, дилер, брокер, факс тощо. Багато також запозичень із французької, німецької, голландської мов.

— А що таке інтернаціоналізми?

— Інтернаціоналізми — це слова, поширені в більшості мов світу. Наприклад: нація, конституція, біологія, університет, декрет, ректор, алгебра, адмірал, іслам, бюро, мораль, політика тощо. Інтернаціональні слова стосуються переважно спеціальної термінології, різних галузей науки і техніки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити