Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

70. 1.

Ясир

бранці, полонені, яких захоплювали турки й татари під час розбійницьких нападів на українські, російські та польські землі в XV-XVLLJ ст.

Долина

рівна місцевість між пагорбами чи горами.

Компас

прилад для визначення північного напрямку.

Чайка

бойовий човен запорізьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або очеретом для кращої плавучості й захисту від ворога.

Вільний

який не зазнає гноблення, поневолення; незалежний, самостійний.

Діалог

розмова двох осіб.

Військо

сукупність збройних сил держави; армія.

2. Іншомовними є слова ясир, компас, діалог. Вони мають ознаки іншомовних слів.

3. Ми вийшли з лісу за допомогою компаса. На уроці української мови ми складали діалоги.

71. (Тл. сл.) Вітраж, -а, ч. Малюнок на склі або візерунок із кольорового скла (у вікнах, дверях і т. ін.). У своїх полотнах — або краще вітражах, бо це малювання по склу, він[мороз] виявляє багатий декораційний смак (Коцюб.).

(Сл. інш. слів) Вітраж (від франц. vitrage — вставляння шиб) — кольорове скло у вікнах, дверях, ширмах.

Спільне: слова подано за правописом, словникова одиниця супроводжується тлумаченням, тобто поясненням лексичного значення.

Відмінне: у поясненні із тлумачного словника подано інформацію про граматичні ознаки (належність слова до частини мови, відмінкові та особові закінчення); значення проілюстровано цитатою з текстів. У поясненні зі словника іншомовних слів названо мову, з якої походить слово; немає інформації про граматичні ознак, немає цитат із текстів.

72. Баритися — затримуватися, бути десь довго.

Бір — сосновий або інший хвойний ліс.

Булава — 1. Кулясте потовщення на кінці палиці. Вправа з булавами (у художній гімнастиці). 2. істор. Символ гетьманської влади. Гетьманська булава.

Декоративний — 1. Призначений для оздоблення, прикраси. 2. Живописний, мальовничий. 3. Стосовний до декорації, оформлення сцени.

— 1. Кулясте потовщення на кінці палиці. Вправа з булавами (у художній гімнастиці). 2. істор. Символ гетьманської влади. Гетьманська булава. Істор. — історизм.

— заст., поет. Воїни. Заст. — застаріле слово. Поет. — поетичне слово.

— діал. Клятьба. Діал. — діалектне слово.

—жарг. Мобільний телефон.

Перст — уроч., заст. Палець руки. Уроч. — урочисте слово.

74. 1. Бультер’єр, бульдозер, торт, шоколадка, колір, беж, бульдонеж.

(англ. Bull Terrier, від bull — бик і terrier — тер’єр) — порода службових собак.

(англ. bulldozer) — землерийна машина.

Торт (лат. tortus — закручений) — кондитерській виріб.

(нім. Schokolade від ісп. chocolate, з мови ацтеків) — кондитерській виріб у вигляді однорідної маси, яку одержують з порошку какао з додаванням молока, цукру тощо.

Беж (франц. beige) — світло-коричневий колір із жовтуватим чи сіруватим відтінком.

(від франц. bull de neige — снігова куля) — садова декоративна форма калини, великі квітки якої утворюють кулеподібні суцвіття.

75. Українські хроніки, літописи, мемуари іноземців зберегли відомості про козацьку державу — Запорозьку Січ. Вона зародилася на острові Хортиця, що на Дніпрі. Там у 1554-1555 роках гетьман Дмитро Вишневецький збудував фортецю — військове укріплення для захисту українців і всієї Європи XVI ст. від нападів турків і татар. На Січ тікали вільнолюбні люди. Вони жили за законами християнської демократичної республіки, самі обираючи козацьких ватажків — кошового отамана, гетьмана, писаря, суддю.

(від грецьк. chronicos літопис від сhrоnоs час) — 1. Вид історичного твору, в якому події записані літописцями у часовій послідовності. 2. Літературний твір, у якому послідовно відбиваються суспільні чи родинні події. 3. Відділ коротких повідомлень у пресі. 4. Документальний кінофільм про поточні події суспільного життя.

— 1. У Київській Русі — хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасниками. 2. перен. Послідовний запис будь-яких подій.

(від франц. mémоіres спогади) — твір у формі записок-спогадів про минулі події, у яких автор брав участь, був їхнім свідком або сучасником.

— заснований, побудований на принципах демократії (грецьк. demokratia народовладдя < dēmоs народ + kratоs влада).

(лат. respublica < res справа + рublісus суспільний, всенародний) — 1. Форма державного правління, при якій верховні органи державної влади обираються на певний термін. 2. Країна з такою формою державного правління. 3. Національно-територіальна частина країни з органами самоврядування.

(тюрк.) — 1. Керівник нерегулярного, незалежного від державної влади військового загону або групи (інколи розбійницької зграї). 2. У козаків командир війська і окремого підрозділу, що користувався військовою і військово-адміністративною владою.

76. 1.

Фірма

торговельне, господарське або промислове підприємство.

Тест

список формалізованих завдань, за результатами виконання яких перевіряють рівень знання, умінь, навичок екзаменованого.

Вокзал

приміщення або комплекс споруд, розташовані на станціях шляхів сполучення, призначені для обслуговування пасажирів, управління рухом транспорту тощо.

Спінінг

спортивна снасть для ловлення риби.

Комфорт

сукупність побутових вигод; упорядкованість і затишок у квартирах, громадських закладах, у транспортних засобах.

Кемпінг

табір, база для автотуристів.

Ескалатор

рухомі сходи для переміщення людей; застосовують у метрополітенах, на вокзалах, у торговельних спорудах.

77. Інтелект — розум, гіпотеза — припущення, автономія — незалежність, генеза — походження, імунітет — несприйнятливість, акцентувати — наголошувати, оптимальний — найкращий, найпридатніший.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити