Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

ВСТУП. БАГАТСТВО І КРАСА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

3. Жили в Умані; у рідному місті; збудував у Львові; у поштовій скриньці; найсильніший у команді; увійти в кімнату.

4. Удень і вночі; місяць і зорі; річки й озера; каштани й осокори; жоржини й ай­стри; орел і сокіл; верх і низ; батько й мати; брат і сестра; щастя й радість; хто і як.

6. 1. Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову. 2. Кожне слово — це ніби діамантова намистинка на величезному разку нашої пребагатої мови. 3. Українська мова входить до першої двадцятки найбагатших за словниковим складом мов світу.

7. Українську мову вважають однією з найбагатших мов світу. Її багатство ви­являється у величезній кількості слів. В українській мові дуже багато синонімів, які дають змогу точно й виразно висловити будь-яку думку. В українській мові існують різноманітні способи словотворення. Українська мова має струнку й гнучку грамати­чну будову, тобто словозміну й будову речення, у ній обмаль винятків.

Отже, українською мовою можна щонайточніше передавати і найскладніші нау­кові поняття, і найтонші відтінки переживань людської душі.

9. Словники укладають для того, щоб мовці могли довідатись, як правильно пи­сати слова, дізнатись значення українських та іншомовних слів, правильно користува­тись синонімами, антонімами, фразеологізмами.

Словники: тлумачний, орфографічний, орфоепічний, етимологічний, словник іншомовних слів, словник наголосів, словник труднощів української мови, словник синонімів, антонімів, омонімів, фразеологізмів, географічних назв, українсько-російський словник, російсько-український словник, українсько-англійський словник, англійсько-український словник та інші.

Найчастіше ми користуємося орфографічним і тлумачним словниками.

Версія — одне з тлумачень якогось факту, події; один з варіантів існування яко­їсь речі. Проект — 1) план дій, задум, намір; 2) попередній текст документа, який вино­ситься на обговорення та затвердження.

11. «Не бійтесь заглядати у словник!»

Щоб опанувати словесне багатство нашої мови, слід користуватися словниками. Максим Рильський писав: «Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля; збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й Даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядать свій сад». Щоб навчитися прави­льно писати, необхідно вивчати орфографічний словник. Щоб осягнути фразеологічне багатство мови, слід мати фразеологічний словник. Щоб дізнатись значення іншомов­них слів, важливо мати в себе на полиці словник іншомовних слів. Також не завадить мати вдома тлумачний словник, словник наголосів, словник синонімів й антонімів. Усі ці словники поможуть оволодіти рідною мовою досконально.

Повторення вивченого про мову і мовлення. Ситуація спілкування

12. Слово до слова — зложиться мова. Рідна мова — не полова, її за вітром не розвієш. Хто своєї мови цурається, той сам себе стидається. Без знання чужої мови сиди собі вічно вдома.

Мова — це засоби, які використовують для спілкування: фонетичні, лексичні, мор­фологічні, синтаксичні.

13. Мовленнєва діяльність мас чотири види — аудіювання (одночасне слухання й розуміння), читання, говоріння й письмо.

1. Слово вух шукає, щоб у них гніздо звити. (аудіювання)

2. Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш. (говоріння, письмо)

3. З розумним розговориться, що меду напиться, (аудіювання, говоріння)

4. Написаного сокирою не вирубаєш. (письмо)

5. Хто багато читає, той багато знає. (читання)

6. Написав писака, що не прочита читака. (письмо, читання)

✵ Одночасно про два види мовленнєвої діяльності йдеться у реченнях 2, 3, 6.

14. Цвіт папороті дав хлопцеві чарівну здатність розуміти мову тварин і рослин. Змія позбавила хлопця мовлення. Він онімів, але міг слухати.

Мовлення без знання мови неможливе.

Мова — це засоби спілкування (слова, словосполучення, речення, тексти тощо). Мовлення — це використання цих засобів для спілкування. Процес мовлення назива­ється мовленнєвою діяльністю. Поняття мова і мовлення потрібно розрізняти. Мова — засіб спілкування. Однак вона виявляє себе тільки в мовленні. Мовлення — це мова в дії. Мовлення неможливе без мови.

✵ Виконуючи вправу, ми не вдавалися до письма.

✵ Монолог:

Один хлопець у ніч на Івана Купала знайшов квітку папороті. Несе квітку додому й чує, що всі дерева, птахи й тварини розмовляють між собою. Це цвіт папороті дав йому чарівну здатність розуміти мову тварин і рослин.

Діалог:

— Чула, що царівна тяжко занедужала? — щебече перша пташка.

— Чула. І знаю, як її вилікувати, — відповідає друга.

— А як? А як? — запитує перша.

— Завтра вранці випаде така роса, що всі недуги лікуватиме.

Текст легенди містить і монолог, і діалог.

16. Якщо до мене звернувся однокласник з проханням позичити йому словники, потрібно звернути увагу на адресата спілкування, тему висловлювання.

Якщо до мене звернувся керівник шкільного гуртка ляльковиків із проханням написати сценарій, треба звернути увагу на адресата спілкування, форму висловлю­вання, тему, головну думку і стиль висловлювання.

Діалог, можливий за першої ситуації

— Василю, позич мені, будь ласка, тлумачний та орфографічний словники.

— А для чого вони тобі, Петре?

— Нам задали домашню вправу, у якій треба перевірити правопис слів за слов­ником та визначити лексичне значення деяких слів.

— Так, Василю, для цього, власне, і потрібні ті словники, які ти просиш. Я за­любки тобі їх позичу.

— Дякую тобі, Петре. Ти справжній друг. Я обов’язково поверну тобі словники, як тільки виконаю вправу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити