Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення

18. Не є словосполученнями: сонячний і теплий (однорідні члени), дерева й кущі (однорідні члени), грім загримів (підмет і присудок), злива налетіла (підмет і прису­док), перехожі поховалися (підмет і присудок), листя шелестить (підмет і присудок).

Підмет і присудок не є словосполученням, не є словосполученнями однорідні чле­ни речення.

Словосполучення

✵ Осінній день був сонячним і теплим. Дощові краплі напоїли землю.

✵ В лісі злива налетіла,

І осика затремтіла.

Як пройде у лісі злива,

Вся природа знов щаслива.

✵ Підмет і присудок не утворюють словосполучення, вони становлять граматичну основу речення.

1. Осінь золотиста ще сміється листям. (Розповідне, неокличне, просте.)

2. Падає листочок з віт уже сухий. (Розповідне, неокличне, просте.) Що тобі ше­поче вітер золотий? (Питальне, неокличне, просте.)

3. Така хороша осінь! (Розповідне, окличне, просте.) Такий веселий ліс! (Розпо­відне, окличне, просте.) Зелені віти сосон мереживом сплелись. (Розповідне, неоклич­не. просте.)

4. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. (Розповідне, неокличне, просте.)

5. Перо жар-птиці у траві знайди! (Спонукальне, окличне, просте.)

✵ Однорідні члени речення не утворюють словосполучення, тому що вони не за­лежать одне від одного й рівноправні між собою. Це — сполуки слів.

✵ Орфограми:

осипається — «М’який знак»;

червонястий — «Букви е - о після ж, ч, ш, щ, дж та й»;

узлісся — «Подвоєні літери»;

розбавляла — «Літера з в кінці префіксів».

23. 1. Зникли птахи перелітні: гуси, іволги, шпаки. (Δ: о, о, о) 2. Стежка, озеро, стіжок — усе в падолисті, (о, о, о — Δ) 3. Я нарву найкращих квіток: купчаків, жор­жин, леліток. (Δ: о, о, о) 4. Чорнобривці, айстри, хризантеми — ці рослини пишно цвітуть до самих морозів, (о, о, о — Δ) 5. Є на світі плоди і дерева незнані: помаранчі, цитрини, кокоси, банани, виногради солодкі, інжир і маслини. (Δ: о, о, о, о, о, о і о) А для нас наймиліша — червона калина.

✵ Орфограми:

вітер — «Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів»;

осінній — «Подвоєні літери»;

листопад— «Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів»;

скидає — «Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів»;

принишкли — «Букви е - и у префіксах»;

стихла — «Букви з - с у кінці префікса з- (с-)»;

берегах — «Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів»;

течуть — «Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів».

✵ Прості речення мають одну граматичну основу; складні — дві або більше грама­тичних основ.

✵ Орфограми:

зівяли — «апостроф»;

дерева — «Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів»;

безгомінні — «Літера з в кінці префіксів», «Подвоєння літер».

26. 2. Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори? (Питальне, тому знак пи­тання.) 3. Темная діброва стихла і мовчить, листя пожовтіле з дерева летить. (Розповідне, тому крапка.) (Ускладнене однорідними присудками.) 5. Вже побагряніло листячко на клені, але на вербиці ще воно зелене. (Розповідне, тому крапка.)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити