Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 24. Особливості творення іменників

302. Вогнище ← вогонь + суфікс -ищ- (суфіксальний);

мандрівник ← мандрівний + суфікс -ик (суфіксальний);

хатчина ← хатка + суфікс -ин- (суфіксальний);

Богородиця ← Бог, родити (складання основ);

лежанка ← лежати + суфікс -нк- (суфіксальний);

старий (ім.) ← старий (прикм.) (перехід з однієї частини мови в іншу);

подорожні (ім.) ← подорожні (прикм.) (перехід з однієї частини мови в іншу).

При творенні іменників найчастіше використовують суфіксальний спосіб творення.

Літери е, и, і в суфіксах -ечк- (-ечк-), -ечок (-ечок), -ичк-, -ичок, -инн(я), -інн(я), -енн(-єнн)(я), -ив(о), -ев(о)

Примітка. У сл. яєчко суфікс -к, корінь яєч- (від яйц-е, чергування ц//ч).

Стати на рушничок — узяти шлюб.

Кинути рукавичку — 1) (застар.) викликати кого-небудь на дуель, поєдинок; 2) вступати в боротьбу з ким-небудь.

306. 1. З баговиння (збірний іменник с. р.), з болотного шумовиння (збірний іменник с. р.) проросли і зацвіли красиві квіти. 2. Навіть квітка квітує для того, щоб зоставити після себе насіння (збірний іменник с. р.), щоб знову відтворити свій квіт у майбутньому. 3. Кавуни часом плуталися в огудинні (збірний іменник с. р ), але котилося.

Примітка. Правило в підручнику подано некоректно. Суфікс -енн(я), -єнн(я) мають ті віддієслівні іменники, наголос у яких падає на корінь (звільнення від звільнити), а суфікс -інн(я) — ті, наголос в яких падає на суфікс (ходіння від ходити) (за винятком церковнослов’янських запозичень).

309. Обговорити — обговорення: запросити — запрошення: звернутися — звернення: подвоїти — подвоєння: збільшити — збільшення. (Див. пояснення до попередньої вправи.)

311. Місити — місиво; пекти — печиво; прясти — прядиво; плести — плети­во; марити — марево.

Суфікс -ив(о) пишемо у збірних іменниках, що означають матеріал або продукт праці. Іменник марево пишемо із суфіксом -ев(о).

312. 1. Хто пам’ята своє коріння, тому моє благословіння. 2. В мареві даль волохата мальви й любисток хова. 3. Поглядає циган ласо, сміється, буркоче: «Заку­пив би все печиво — кишеня не хоче». 4. У півника горечко, заболіло горлечко. 5. Жовті палички цвіту тихо гойдались на волосинках уздовж колосків жита.


1 У слові сонечко суфікс -к-, а не -ечк-. оскільки корінь — сонеч- (від сонце, чергування [ц]//[ч], е вставне). Див. Українсько-російський словотворчий словник / 3. С. Сікорська. — К., 1985, —С. 171).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити