Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

ПРИКМЕТНИК

§ 28. Ступені порівняння прикметників

342. Троянди, як відомо, запашні (якісн.).

На смак приємні (якісн.) груші соковиті (якісн.).

Важливіший (якісн.) за них людині хліб.

А в творі найціннішим (якісн.) буде — глиб.

Прикметник важливіший показує, що в певному предметі більше певної ознаки, ніж в інших.

Прикметник найціннішим означає ознаку, якої в певному предметі найбільше.

343. 1. Людина міцніша (вищий ступінь, проста форма) за кремінь і слабша (вищий ступінь, проста форма) за мушку. 2. Найкраще (найвищий ступінь, проста форма) зерно ховається на дно. 3. Каша смачніша (вищий ступінь, проста форма) від балачок. 4. Свій хліб більш ситний (вищий ступінь, складена форма). 5. Як коротші (вищий ступінь, проста форма) кроки, то довше (вищий ступінь, проста форма) життя. 6. З усієї рідні мати найбільш рідна (найвищий ступінь, складена форма). 7. З усіх скарбів найбільш цінним (найвищий ступінь, складена форма) є молодість. 8. Солодший (вищий ступінь, проста форма) за все плід праці.

Від прикметників ранковий, вечірній, небесний, сонячний ступені порівняння утво­рити не можна, тому що ці прикметники відносні.

345. Найбільш переконливий, найменш цікавий, найменш спритний.

✵ Проста форма найвищого ступеня порівняння прикметників твориться додаван­ням до форми вищого ступеня префікса най-: найсмачніший.

Складена форма найвищого ступеня порівняння прикметників твориться за допо­могою слів найбільш, найменш: найбільш (найменш) смачний.

✵ І найменша іскорка зродить найбільший вогонь. Думка найшвидша, земля найситніша, сон наймиліший.

Найболючіше місце — вразливе місце.

Іти шляхом найменшого опору — вибирати найлегший спосіб розв'язання чого-небудь, ухилятися від чогось важкого, неприємного.

На найвищій ноті — підвищеним голосом від обурення, незадоволення, радості тощо.

✵ Найсвятіша — орфограма «апостроф». Якщо є збіг приголосних, після губного в перед я апостроф не ставимо.

Чистіший — 1. Орфограма «літери и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х в коренях слів». 2. Орфограма «м'який знак». Після букв, що позначають м'які приголосні (крім [л']), перед м’якими, шиплячими (ж, ч, ш, щ) та суфіксом -ств(о) м’який знак не пишемо: танці (але пальці), інший, панство.

347. Прикметники вищого ступеня порівняння: більший, веселіший, кращим, гіршим, кращого.

Прикметники найвищого ступеня порівняння: найбільше, найгірше, найкращий.

Утворені від прикметників із іншим коренем: більший, найбільше (від великий); кращим, найкраще (від гарний); гіршим (від поганий).

348. 1. досвід — це поразка не чужа, а власна.

2. Заздрість — з усіх відчуттів.

3. Затишна ясна долина щонайкраща () для спочину.

4. Які тобі, друже, які тобі, брате, пісні?

Щонайбільший (великий), щонайкраще (гарний).

349. І. 1. Добре імя дорожче ([г+ш] // [жч]) за великі багатства, а доброзичли­вість цінніша за срібло та золото. 2. Для того, хто деревце посадив, земля стає і ближча ([з'+ш] // [жч]), і рідніша. 3. Минає вічність, як тимчасовість, закон найвищий ([с+ш] // [шч]) у серці — Совість.

Тихіший від води, нижчий від трави — дуже тихий, скромний, покірний, непоміт­ний.

На голову вищий — набагато кращий чимсь.

Роки собі пливуть, а ви все красивіші, матусенько моя. Звертання стоїть у кінці речення, перед ним ставимо кому.

Один античний мудрець сказав: «Ми любимо свою Батьківщину не за те, що во­на найбільша чи найкрасивіша на світі, а за те, що вона — наша». (Са: «Пм».)

Прочитайте. Визначте прикметники, які не мають ступенів порівняння.

351. Яке це щастя, коли ти летиш степом під малиновим прапором на пречу­довому вороному коні! Під копитами хвилюється срібноросий степ... Над головою синіє високе небо... Ото щастя!

Легким дотиком руки і тихим словом передавав козак коневі свої думки. Кінь був гарним помічником на полюванні, надійним товаришем у бою. Козак вважав коня рідним братом, називав вірнесеньким другом, доглядав його, як маленьке дитя.

Високий — вищий, більш (менш) високий; найвищий, найбільш (найменш) ви­сокий;

легкий — легший, більш (менш) легкий; найлегший, найбільш (найменш) лег­кий;

тихий — тихіший (тихший), більш (менш) тихий; найтихіший (найтихший), найбільш (найменш) тихий;

гарний — кращий, найкращий;

надійний — надійніший, більш (менш) надійний; найнадійніший, найбільш (найменш) надійний;

рідний — надійніший, більш (менш) надійний; найнадійніший, найбільш (най­менш) надійний;

маленький — менший, найменший.

352. 1. Попід гай зелененький ходить козак молоденький. 2. Пречиста діброва дубова звертає до гаю. 3. А ліс густенний. 4. Здавалося, височенні дерева зачеплять кроною чорне небо і скинуть місяць на землю. 5. Яка ніжна, золота берізка на тлі синюватих ялинок, зеленавих сосен! 6. Дуби старезні, як віки, та молоді ще їхні душі.

І Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Прикметники вищого та найвищого ступенів розберіть за будовою.

353. 1. Воля в житті найдорожча ([г] + -ш- = [жч]). 2. Був я вільним, став іще вільнішим. 3. Музики заграли українську пісню, що може зворушити найтвердіше серце, захмарити найвеселіше чоло. 4. Вклоняюся тобі, моя родино найближча ([з'] + -ш- = [жч])! 5. Нащо нам срібло? Хвилі біліші. Нащо нам злото? Піски жовтіші.

Усний докладний переказ

354. Тема: про художника-мариніста Івана Айвазовського.

Основна думка: Захоплення морем Іван Айвазовський проніс через усе життя і став видатним мариністом.

План

1. Жила-була Хвиля.

2. Кучерявий хлопчик.

3. Навчання на художника.

4. Вдалося намалювати хвилю.

5. Видатний мариніст.

6. Повернення в рідну Феодосію.

✵ Прикметники вищого ступеня порівняння: темнішою, сірішою, гарнішою.

Прикметники найвищого ступеня порівняння: найкращими, найяскравіших.

✵ Вищий і найвищий ступені порівняння мають просту і складену форми.

Переказ

У величезному Морі жила Хвиля. Вона бавилася біля берега, ворушила камінці, лоскотала рибок. У шторм ставала темнішою, сірішою, з шапкою білої сердитої піни на голівці. Уночі Хвиля підставляла спинку під сріблясті промені Місяця.

Якось Хвиля побачила кучерявого хлопчика, який сказав їй: «Я намалюю тебе!» «Спробуй!» — засміялася у відповідь Хвиля.

Потім хлопчик кудись зник. Хвиля дізналася, що хлопчик поїхав навчатися на художника.

Через багато років на берег прийшов сивочолий чоловік і сказав Хвилі: «Пам’ятаєш, я пообіцяв намалювати тебе? Гадаю, мені це вдалося».

Іван Айвазовський став мариністом, тобто художником, який малює море. Хви­ля на полотнах Айвазовського велично мчить морським простором, піднімається й опускається разом зі своїми подругами. Хвилі переливаються синім, блакитним, зеле­ним кольорами. На картинах Айвазовського є справжня краса моря.

Здобувши славу, Іван Айвазовський повернувся в рідну Феодосію. У своїй май­стерні він писав усе нові картини. Протягом життя митець створив понад шість тисяч морських пейзажів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити