Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

ПРИКМЕТНИК

§ 29. Повні і короткі форми прикметників

356. 1. Гетьман він на всю губу, пишен (від пишний) і красен (від красний). 2. Малий, затям, наш край не вбог (від вбогий). Ще зглянеться на нього Бог. 3. Батько рад (від радий) би до дітей небо прихилити та зорями вкрити. 4. А на землі блажен (від блаженний) навіки той, хто не тліє, а горить.

✵ Пишен, красен.

На всю губу — тут: дуже добрий, найкращий.

Небо прихилити та зорями вкрити — зробити для когось усе, навіть неможливе.

✵ Слова, вжиті в переносному значенні: тліти — жити без руху вперед, без роз­витку; горіти — пристрасно захоплюватися якоюсь справою, віддаватися чому-небудь.

357. 1. Гей, січ іде, красен мак цвіте! Кому прикре наше діло, нам воно святе. 2. Чом, Дунаю, став ти мутен, став ти мутен, каламутен? 3. Аж на мене біл лебедик з небесонька пада. 4. І шумить, і гуде, дрібен дощик іде. 5. Срібен дощик йти не перес­тане. 6. Білий світ йому не люб, і тихенько плаче дуб. 7. У ріднім краї зелен гай шу­мить. Я знати рад, про що він мріє-снить.

358. Тихії (мн.) води; медовії (ми.) та молочнії (мн.) ріки; широкеє (с. р., одн.) поле; святая (ж. р., одн.) країно; вода чистая (ж. р., одн.); доля красная (ж. р., одн.); молодії (мн.) чумаченьки.

359. 1. Зеленеє (повна нестягнена форма) жито, зелене (повна стягнена фо­рма)! Хорошії (повна нестягнена форма) гості у мене. 2. Гнат не винуват (коротка форма), винувата (повна стягнена форма) хата, що впустила Гната. 3. Без вірного (повна стягнена форма) друга великая (повна нестягнена форма) туга. 4. Пущу я коня у чистеє (повна нестягнена форма) поле, пущу соколонька у синєє (повна нестягнена форма) море. 5. Піч моя, піч! Якби я на тобі, а ти на коні, славен (коротка форма) козак був би з мене. 6. Я ще молод (коротка форма) козак, вислужуся за два коні во­ронії (повна нестягнена форма), за дві шаблі золотії (повна нестягнена форма).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити