Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

ПРИКМЕТНИК

§ 34. Написання складних прикметників через дефіс або разом

402. Слова українсько-білоруський і шахово-спортивний утворені від поєднан­ня незалежних слів, а слова сільськогосподарський та народнопісенний — від словос­получень.

403. Через дефіс пишемо складні прикметники, утворені поєднанням незалеж­них слів: українсько-французький, навчально-виховний, північно-західний.

Через дефіс пишемо складні прикметники, які означають поєднання кольорів: темно-зелений, чорно-білий, ясно-голубий, ясно-червоний.

Разом пишемо складні прикметники, утворені від головного і залежного слова словосполучення: паровозобудівний, залізоплавильний, кароокий.

Разом пишемо складні прикметники, першою частиною яких є числівник: семи­поверховий, триколірний.

404. Сиве волосся — сивоволосий: південь і захід — південно-західний; плив­ти водою — водоплавний: п’ять днів — п’ятиденний: фізика і математика — фізико-математичний; білий і рожевий — біло-рожевий; легкі крила — легкокрилий.

405. 1. У синьо-жовтих (поєднання кольорів) прапорах встає Богданова держа­ва. 2. Вітер буйногривий (від словосполучення) волю чує. 3. Краю мій коханий, небо твоє ніжно-голубе (поєднання кольорів). 4. Кремезні зеленочубі (від словосполучення) дуби стояли супроти вітру. 5. А вітряк — немов жук шестикрилий (складний прикме­тник, першою частиною якого с числівник).

3. Краю мій коханий, небо твоє ніжно-голубе. (Зв, ... .)

406. 1. Синьо-жовті братчики — квіти лісові, як знамена київські в молодій траві. 2. Братки — фіалка жовто-біло-синя під соснами. 3. У Карпатах ростуть високо­гірні трави: тирлич жовтий і тирлич хрещатий. 4. А в долині, а в долині там дзвіночки ясно-сині. 5. А соняшник золотоголовий лице за вітром поверта.

У Карпатах ростуть високогірні трави: тирлич жовтий і тирлич хрещатий. (Речення з узагальнюючим словом при однорідних членах. Розділові знаки: Δ: О і О.)

Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи

407. Тема: видатний художник Архип Куїнджі.

Основна думка: Куїнджі — неперевершений майстер пейзажу.

✵ Складні прикметники: дивовижне, трирічним, світло-рожевими, глибоководна.

✵ Стиль тексту — художній. Використано слова в переносному значенні, художні засо­би мови. Створюється образ, певний настрій.

✵ В основу тексту покладено розповідь. Допоміжним типом мовлення є опис (опи­сується найвідоміша картина Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі».

План

1. Куїнджі означає «золотих справ майстер».

2. Навчання в Петербурзькій Академії мистецтв.

3. Писав, як умів.

4. Найкраща картина Куїнджі — «Місячна ніч на Дніпрі».

5. Дивовижні відчуття.

Переказ

Прізвище художника Архипа Куїнджі татарською мовою означає «золотих справ майстер».

Архип у трирічному віці залишився сиротою. Дорослим вирішив вчитися на ху­дожника, але для вступу в Петербурзьку Академію мистецтв не мав потрібних знань. Прийняли його за талант.

Усе життя Куїнджі писав картини, як умів. Але вмів дуже багато. Міг зобразити вранішній туман над рікою, сріблястий іній, світло-рожеві снігові замети на світанку.

Найвідоміша картина Куїнджі — «Місячна ніч на Дніпрі». Велично тече глибоково­дна річка. Вода сяє у місячному сяйві. На березі дрімають хатки під солом’яними стріха­ми. А над землею — бездонне небо. Сяє молодий місяць. Переливаються сріблом хмари.

Кожному, хто бачить картину, здається, що він сам летить над землею птахом, вслухається у нічні шерехи, дихає ароматом трав, квітів, ріки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити