Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

ЗАЙМЕННИК

§ 44. Присвійні займенники

495. Мій (народ), його (душа), (все) моє, (все) наше, (все) твоє.

496. 2. Моє (1 ос.) серце в Україні і душа моя (1 ос). 3. І душі наші (1 ос.) — мов пісні. 4. Твоє (2 ос.) безсмертя в силі духу твого (2 ос). Твоя(2 ос.) тимчасовість у бездуховності твоїй (2 ос.) 5. У всякого своя (будь-якій ос.) доля і свій (будь-якій ос.) шлях широкий.

Я не я, і хата не моя — не мати ніякого відношення до чогось, намагатися відго­родитися від усього.

497. 1. Хто не додержує свого (с. р., одн., Р. в.) слова, той сам себе зневажає. 2. Усе живе й цвіте в душі моїй (ж. р., одн., М. в.). 3. Шука козак свою (ж.р.. одн., Зн. в.) долю. 4. Я в казку дивну свою (ж. р., одн., Зн. в.) усю фантазію віллю. 5. А він заспівав матерів своїх (мн., Р. в.) пісню велику. 6. І всміхнуться сині очі од пісень моїх (мн., Р. в.).

Н. в.

наша пісня

свій розум

їхнє свято

Р. в.

нашої пісні

свого розуму

їхнього свята

Д. в.

нашій пісні

своєму розуму

їхньому святу

Зн. в.

нашу пісню

свій розум

їхнє свято

Ор. в.

нашою піснею

своїм розумом

їхнім святом

М. в.

(у) нашій пісні

(на) своєму розумі

(на) їхньому святі

499. 1. Дніпро витікав з-під його руки. 2. Світлі ідуть матері. Зір їх красою сія. 3. Мати наша — сивая горлиця, все до її серденька горнеться. 4. Син проснувся. Зву­чать його кроки. 5. Мов бронзові колони, його руки.

500. 1. Наші (хто?) їдуть, ваші (хто?) йдуть, наші (хто?) ваших (кого?) під­везуть. 2. Побачиш своїх (кого?) — кланяйся нашим (кому?). 3. Своїх (кого?) не страхай, а наші (хто?) й так не бояться. 4. «Помагай, Боже, нашим!» (кому?) — «А котрі ж ваші?» (хто?) — «Котрі подужають!»

Виділені слова виступають іменниками. Вони мають самостійне лексичне значен­ня, не вказують на предмет, як займенники, а називають його.

Наші — ті, хто належать до однієї з нами держави, армії тощо.

Ваші — родичі або близькі вам люди.

Свої — ті, хто перебувають у родинних, дружніх або інших близьких стосунках чи пов’язаний місцем постійного проживання, спільною працею, спільними переконаннями тощо.

501. «До свого роду хоч і через воду»

Уся українська народна етика зводиться до сімейної моралі, заснованої на по­чутті роду, родини. Пошанне ставлення до рідні проповідують українські народні прислів’я і приказки («Хоч і по коліна в воду, аби до свого роду», «Свого доправляй­ся, роду не чужайся», «Нема в світі, як родина!», «Свій хоть не заплаче, то скривить­ся, хоть не скривиться, то не висміє»). Жити на світі без зв’язків із родом і родинної підтримки важко: «Ой вийду я за ворота — стою, як сирота, Ніхто мене не спитає, що роду немає...», Як «нема роду — родиночки», то «ні до чого притулитися», «нікому порадоньки дати». Особливо нестерпним є становище поза родом у чужому краї: «Я в чужій стороні, нема роду при мені, Ані роду, ні родини, ні просвітлої години, Ні отця, ні матусі, ні рідного брата». Без зв’язку з ріднею, як і з рідною країною, людина без­порадна: «Ані дитини, ані родини, Ні рідненького вітця, Я ходжу-броджу по чужім краю Яко блудненька вівця».

Українському роду нема переводу. Саме через відчуття роду і завдяки йому ко­жна людина приходить до світлого образу України, до щирих, глибоких і чесних роздумів про найістотніший, найголовніший сенс людського життя.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити