Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Глазова О. П. - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Лексикологія і фразеологія

509. 1. Мене причарувала рідна мова, рідна пісня, чисте повітря рідного краю. 2. Повінь, повінь! Річка повна, повновода — нема броду. 3. Грім гримить на виднокраї, нам веселку посилає. 4. Ковила золотиться промінцями осоння ранкового. 5. Я мрію будувала, як будинок, складала із малесеньких цеглинок.

Пісня — словесно-музичний твір, призначений для співу.

Чистий — 1. Не забруднений, не замазаний, без бруду, пилу і плям. 2. Прибраний, обставлений особливо старанно, акуратно, признач, не для щоденних потреб; парадний.

Виднокрай — обрій, горизонт.

Складати — розміщувати щось у певному порядку.

Слова в переносному значенні:

Причарувала — перен. полонила своєю красою, принадністю тощо.

Будувати — перен. створювати.

Цеглинка — перен. складова частина чогось.

Стилістично забарвлені слова: промінцями, малесеньких, цеглинок.

510. 1. При проведенні мовного турніру на різних землях України ентузіасти вчать усіх бути небайдужими до рідного слова. 2. Не якийсь чужий інвестор, нам про все розкаже Нестор. 3. Химери треба добре розпізнати, щоб у житті найменші мати втрати. 4. Рожевий вечір, як фламінго, над нами крила розпростер.

Слова іншомовного походження: турнір, ентузіасти, інвестор, химери, фламінго.

511. 1. Візьміть мене на дужі крила, хмаринок каравели! 2. Хмари на клавішах небес заграли інтермецо. 3. Тетяна Петрівна згадала одну з улюблених балад Шиллера. 4. Струнка, худенька панна варшав’янка на скрипці грала. 5. А ми раніш на цій землі, ніж на своїй Еллада. 6. Слово «папараці» походить від прізвища спритного журналіста Папараццо.

Візьміть мене на дужі крила, хмаринок каравели. Звертання стоїть у кінці речення, перед ним ставимо кому.

512. 1. Частіше мусим згадувать старе ми, коли ще Борисфеном (арх.) був Дніп­ро. 2. Перстом (арх.) історії нам став козацький гарт. 3. Чи чуєте, що пан писар глаголить (арх.)? 4. Це козача левада й небо високе, чумаки (іст.) із мажарами серед могил.

513. Травень розкрилився гінким гіллям лапатолистих кленів. 2. Теплий дощик-сріблопад вимив наш сьогодні сад. 3. Стоять бігборди пишні і безликі уздовж бетонних велелюдних трас. 4. Дзеленькали мобілки телефонні.

Загальномовні неологізми: бігборди, мобілки.

Авторські неологізми: розкрилився, лапатолистих, сріблопад.

514. Ватра — вогнище, багаття.

Плай — 1) плескаті гребені гір, відгалужень головних хребтів з пасовищами й скотопрогінними стежками в Карпатах; 2) стежка в горах.

Арідник — злий дух; чорт, дідько.

Драпацьоники —деруни.

Діалектні слова у художніх творах вживаються для того, щоб підкреслити колорит місцевості.

515. У науці: катет, модуль, орфограма, пропорція, літосфера, цивілізація, де­мократія, рельєф, гіпотенуза, перспектива.

Катет — мат. одна з двох сторін прямокутного трикутника, які утворюють прямий кут.

Модуль —мат. число, на яке треба помножити логарифм однієї системи, щоб дістати логарифм іншої системи.

Орфограма —лінгв. правильне написання, яке потрібно вибрати з ряду можли­вих написань при однаковій їх вимові.

Пропорція — співвідношення частин цілого між собою.

Літосфера — геолог, верхня тверда оболонка земної кулі; земна кора.

Цивілізація — рівень суспільного розвитку та матеріальної культури, досягну­тий тією або іншою суспільно-економічною формацією, а також ступінь і характер розвитку культури певних епох і народів.

Демократія — форма управління, політичний лад, при якому верховна влада належить народові.

Рельєф — геолог, сукупність нерівностей на земній поверхні.

Гіпотенуза — мат. сторона прямокутного трикутника, яка лежить навпроти прямого кута.

Перспектива — 3) геом. спосіб зображення фігур, що ґрунтується на застосу­ванні центрального проектування.

У мистецтві: квартет, епітет, бароко, пропорція увертюра, етюд, сольфеджіо, рельєф, перспектива, фіоритура.

Квартет — 1) музичний твір для чотирьох виконавців; 2) група виконавців (му­зикантів або співаків) з чотирьох осіб.

Епітет — художнє означення.

Бароко — напрям в європейському мистецтві кінця XVI - середини XVIII ст., що характеризується примхливістю форм і декоративною пишністю.

Пропорція —у літературі, архітектурі та мистецтві — розмірне співвідношення частин твору; один з основних засобів композиції.

Увертюра — 1) оркестрова п’єса, що виконується як вступ до опери, балету, кі­нофільму тощо; 2) самостійний оркестровий концертний твір.

Етюд — 1) первісний допоміжний малюнок, виконаний з натури, для майбут­нього твору; 2) музична п’єса віртуозного характеру, зокрема, виконується для опану­вання музичним мистецтвом; 3) імпровізаційна вправа, що складається зі сценічних дій, для розвитку і вдосконалення акторської майстерності; 4) літературний, науковий або філософський нарис.

Сольфеджіо — вокальні вправи для розвитку слуху і голосу та набуття навичок читати ноти.

Рельєф — скульптурне зображення на площині

Перспектива — мист. 1. Відтворення на малюнку уявної зміни розміру, форми об’ємних предметів; об’ємність зображення. 2. Зображення предметів на площині фотографії або кіноекрана з урахуванням зміни розміру та форми, викликаної різною відстанню їх від спостерігача.

Фіоритура — орнаментальний пасаж, що прикрашає мелодію.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити