Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 7 клас - 2015 рік

§ 16. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

Вправа 151

1. Пропахли села сіном і травою в чеканні жнив і спілої черешні (Г. Чубач). 2. Трудився лютий до світанку і заморозив геть струмок, а березень підкрався ранком і схрумав нишком весь льодок (Н. Забіла). (Кома в складному реченні). 3. Розпогодилося, й умите сонце перекинуло свої золоті коси на поля (М. Стельмах). (Кома в складному реченні).

II. Пропахли — префікс про-, пахли; заморозив — префікс за-, морозив; схрумав — префікс с-, хрумав; перекинуло — префікс пере-, кинуло.

III. Доберіть до виділеного дієслова чотири спільнокореневих іменники та три спільнокореневих дієслова.

Заморозив — мороз, заморозка, заморозок.

Обморозив, заморожувати, заморозивши, підморозив.

Вправа 152

← йти (префіксальний спосіб), ← червоний (суфіксальний спосіб), ← мандри (суфіксальний спосіб), ← шукати (префіксальний спосіб), ← шукати (префіксально-суфіксальний спосіб), ← будувати (префіксальний спосіб), ←писати (префіксальний спосіб), ← писати (префіксально-суфіксальний спосіб).

Вправа 153

Носити — підносити, переносити, заносити, відносити, зносити, односити, обносити, виносити, доносити, приносити.

Ділити — переділити, відділити, одділити, обділити, виділити, доділити, приділити.

Вправа 154

Адреса → адресувати, фотограф → фотографувати, обід → обідати, червоний → червоніти , сідло → сідлати, вечеря → вечеряти, весло → веслувати, ніч → ночувати, салют → салютувати , день→ днювати, слабий → слабшати, загадка → загадувати, стріла → стріляти.

Вправа 155

Сходити, списати, зшити, згубити, стоптати, скидати, сховати, сфантазувати, з’єднати, зсипати, зчистити, зібрати, звести, скосити, зіштовхнути, з’їсти, схотіти, скуштувати, станцювати, зіграти.

Пояснення: Префікс з- перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с-: сказати, спалахнути. Перед усіма іншими приголосними пишемо з- (іноді із-): збавити, звести, зжитися. Префікс з- виступає переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зекономити, зігнорувати, зорієнтуватися. У тих випадках, коли корінь слова починає тьсяс полученням приголосних, пишемо здебільшого префікс зі-: зібгати, зігнути.

При додаванні префіксів до дієслів недо- конаного виду утворилися нові дієслова доконаного виду.

II. 1. Хлопці з гурту «Фламінго» під час концерту зіграли і станцювали для глядачів. 2. Дорогі діти, вам необхідно спочатку списати завдання з дошки.

Вправа 156

Дзвеніти — дзвенить, дзвенів би, дзвеніла б, дзвени, дзвенімо.

Допомогти — допомагає, допомагав би, допомагала б, допомагай, допомагаймо.

Вправа 157

Зачинити — відчинити, вбігти — вибігти, засекретити — розсекретити, вийти — зайти, віднести — принести, роз’єднати — з’єднати, зігнати розігнати, звикнути — одвикнути, розв’язати —зав’язати, від’єднати — приєднати, зашифрувати — розшифрувати, прихилити — відхилити, відбігти — добігти.

Вправа 160

Спустіли — мин. ч., одлітали — мин.ч., стихає — теп.ч., наносять — теп.ч., тулиться — теп.ч., побляк — мин.ч., догорів — мин.ч., лебедіє — теп.ч., холонуть — теп.ч., торкає — теп.ч., гасне— теп.ч., упала — мин.ч.

Ці дієслова допомагають передати часову послідовність перебігу подій.

II. Спустіли — дієсл., п.ф. спустіти, до- кон. вид, дійсн. спосіб, мин.час., множина, присудок.

Побляк — дієсл., п.ф. поблякнути, до- кон. вид, дійсн. спосіб, мин. час, одн., ч.р., І дієвідміна, присудок.

Гасне — дієсл., п.ф. гаснути, недокон. вид, дійсн. спосіб, теп. час, 3-тя особа одн., присудок.

Холонуть — дієсл., п.ф. холонути, недокон. вид, дійсн. спосіб, теп. час, 3-тя особа множ, присудок.

Вправа 161

Послухаймо — дієсл., п.ф. послухати, докон. вид, наказ, спосіб, 2-га особа множ., присудок.

Дивився -г- дієсл., п.ф. дивитися, недокон. вид, дійсн. спосіб, мин. час, 3-тя особа однини, ч.р., присудок.

Заглядає —дієсл., п.ф. заглядати, недокон. вид, дійсн. спосіб, тепер, час, 3-тя особа однини, присудок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити