Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 7 клас - 2015 рік

§ 21. ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Вправа 210

I. Зібрати — зібраний, подолати — подоланий, обстругати — обструганий, атакувати — атакований, зупинити — зупинений, загородити — загороджений, розщепити — розщеплений, обставити — обставлений, захистити — захищений, оголосити — оголошений, змолотити — змолочений, змолоти — змелений, підперти — підпертий, взути — взутий, розкрити — розкритий, огорнути — натягнути —

II. 1. Зібраний урожай розмістили на складах. 2. Степ, огорнутий туманом, спочивав уві сні. 3. Кожна людина повинна почувати себе захищеною у своєї державі.

Вправа 211

І. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть і обґрунтуйте орфограми в суфіксах пасивних дієприкметників. Засекречений, обметений, визнаний, обклеєний, струшений, відчинений, напоєний, затриманий, засклений, заплетений, залишений, запряжений, відпрошений, представлений, написаний, окреслений.

II.

Вправа 213

(Комою виділено дієприкметниковий зворот).

Він не стоїть, він застиг у леті. (Кома при однорідних членах речення.)

(Комою виділено дієприкметниковий зворот).

(Комою виділено дієприкметниковий зворот).

Пам’ятник нагадує велетенський дзвін, що виріс із землі. Здається, він от-от задзвонить і розбудить своїм віщим гулом тих, хто спить важким сном (За І. Цюпою). (Комою виділено вставне слово та частини складного речення.)

II. Відлитий — докон. вид, мин. час; встановленому — докон. вид, мин. час; осипаний — докон. вид, мин. час; розвіяні — докон. вид, мин. час.

III. Виконайте письмово синтаксичний розбір першого речення.

(Просте, поширене, повне, двоскладне, ускладнене дієприкметниковими зворотами, розповідне, неокличне.)

Вправа 214

І. 1. Квіти, подаровані (пасивний) під час зустрічі, Марина забрала із собою. 2. Трава, скошена (пасивний) вчора, майже посохла. 3. Яблука, достиглі (активний) пізньої осені, були солодкими. 4. До лісникового обійстя вела стежка, заросла (активний) бур’янами. 5. На стенді розмістили плакат, намальований (пасивний) учнями 7 класу.

II. Скошена → косити, с- префікс. -єн - суфікс, а- закінчення, префіксально-суфіксальний.

Намальований → малювати, на префікс, ан- — суфікс, ий- — закінчення, префіксально-суфіксальний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити