Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 7 клас - 2015 рік

§ 40. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ

Вправа 413

І. Безжалісно — без жалю, інколи — час від часу, безконечно — без кінця, самотньо — на самоті, неуважно — без уваги, дивно — на диво, щороку — рік у рік, безмірно — без міри, безсумнівно— без сумніву.

II. Час від часу маленька білочка виходила зі свого дупельця і весело стрибала по гілках. Коли малий Тарасик залишався на самоті, він відразу починав плакати.

Вправа 418

І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки й усуваючи риски. Підкресліть прислівникові сполучення як члени речення. Поясніть вивчені орфограми й пунктограми.

1. Кожна людина смертна, та людство в цілому безсмертне (Апулей).

2. Раз по раз, стріляючи з ракетниць, вони на мить зупинялися (М. Вінграновський ). (Кому ставимо в реченні з дієприслівниковим зворотом.) 3. Одчиняючи вранці вікно, я раз у раз бачу ряд квітучих агав (М. Коцюбинський). (Кому ставимо в реченні з дієприслівниковим зворотом.) 4. Тим часом до совеняти, що випало з гнізда, наближався кіт (А. Гузій). 5. День у день понад морем, у безкраїх просторах роз’їжджають кінні пікети (О. Гончар). 6. Країну з краю в край проходили з боями (В. Сосюра).

У сучасній мові є чимало сполучень, які складаються з прийменника та іменника (зрідка — прикметника, числівника), але загалом сприймаються як прислівники. Такі сполучення називають прислівниковими. НАПРИКЛАД: без сумніву, на радість, по закону, в основному, з розгону, до діла, по двоє, раз у раз.

II. Зранку — ранком, рано, зрання, спозарана, спозаранку, спозарання, зарані.

Безкраїй — безмежний, безконечний, незміряний, неокраїй, безбережний, незміренний.

Вправа 419

На ве́сну, навесні, на ходу́, рік у рік, як слід, вде́нь, удвох, по дво́є, на жа́ль, без відома, без су́мніву, з краю в кра́й, на сміх, на відмінно, день уде́нь, по пра́вді, до вподо́би, під силу.

Вправа 420

Серед гостей, запрошених до інституту, були в основному абітурієнти. (Прислівникове сполучення.)

В основному розділі доповіді говорилося про рослинний світ Харківщини. (Означення.)

В цілому підручник української мови відповідає чинній програмі. (Прислівникове сполучення.)

Найкращої мами немає в цілому світі. (Означення.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити