Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 7 клас - 2015 рік

§ 45. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Вправа 470

1. За грубе слово не сердься, а на ласкаве не здавайся. 2. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло. 3. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. 4. Кожна робота легка, коли її охоче робиш. 5. Якщо не наївся, то вже не налижешся. 6. Хоч не красне, зате власне.

Вправа 473

І.

Прості

Складні

Складені

Або, та, щоб

Проте, неначе

Для того щоб, тому що, у міру того як

Усі ці сполучники є неповторюваними. II. Неначе якась невідома сила потягла його вперед.

Вправа 474

Одиничні

Повторювані

Парні

Щоб, але, і, ніби, бо

Ні...ні, не то,

Хоч... та, якщо... то

У кожному реченні сполучники є засобом зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення.

Вправа 475

Відмінність між прийменником та сполучником полягає в тому, що прийменник виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні, а сполучник вживають для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення.

Вправа 476

1. Погнав пасти телят, а пригнав гусят. 2. Ми переможемо, тому що боремося за справедливість. 3. Якщо хочеш чути слова ввічливості, не забувай і сам їх уживати. 4. Над нічним містом спалахнула блискавка, наче в одну мить засвітилися сотні ліхтарів. 5. Для того щоб добро мати, треба працювати.

Вправа 477

Бо, або, щоб, мовби, начебто.

Вправа 478

1В, 2Д, 3А, 4Б, 5Г

Ні за що ні про що. Ні в тин ні в ворота. Ні вдень ні вночі. Ні світ ні зоря. Ні живий ні мертвий.

Вправа 480

Спишіть речення. Підкресліть сполучники, визначте їхній вид за будовою та способом використання.

1. Краще гірка правда, ніж (простий, одиничний) солодка брехня (нар. творчість). 2. Якщо (складний, парний) все святкувати, то не буде чого ковтати (нар. творчість). 3. І (простий, одиничний) хліб, і (простий, одиничний) першу радість життя, і (простий, одиничний) сльозу ми порівну, по-братньому ділили (Д. Луценко). 4. Не хочу я, щоб (складний, парний) знов пекла мене війна в журбі (Г. Тютюнник). 5. У Софії Київській вражають відвідувачів не тільки мозаїки, але (простий, одиничний) й (простий, одиничний) чудові фрески (із журналу). 6. О земле щедра,то (простий, повторюваний) лагідна, то (простий, повторюваний) грозяна, твої шляхи обміряти судилося мені (М. Сингаївський).

II. Щоб (складний, одиничний) багато знати, треба багато читати. Як (простий, парний) не було добра змалку, то не буде й до останку. Весна красна квітами, а (простий, одиничний) осінь — снопами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити