Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 7 клас - 2015 рік

§ 46. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ

Вправа 482

Єднальні

Протиставні

Розділові

Зіставні

і

але, а

та, чи, то...то (повторюваний)

а

II. У 1, 3, 4, 5, 7 та 8 реченнях сполучники з’єднують частини складного речення. У 2 та 6 реченнях сполучники з’єднують однорідні члени речення.

III. Антитеза (протиставлення) — багатозначний термін, що в залежності від контексту може означати:

В логіці — судження, яке суперечить тезі. Антитеза є необхідною складовою частиною непрямого доведення.

У філософії Гегеля — один із ступенів визначення думки, заперечення тези.

У літературі — стилістична фігура, зіставлення контрастних явищ, образів і понять. В основі антитези часто лежать антоніми. Наприклад: «Згинь старе із мріями — йди нове з героями» (П. Тичина). Антитеза вживається в ліриці, художній публіцистиці, поширена як ораторський прийом.

У даній вправі в реченнях № 1 (смеркає — світає) та №7 (хорошого — поганого) сполучники використано як засіб створення антитези.

Вправа 484

Виділені сполучники підрядності з'єднують частини складних речень, бо кожне речення має по дві граматичні основи. Тому що — сполучник причиновий; коли — сполучник часовий; наче — сполучник порівняльний; якби — сполучник умовний; аби — умовний; незважаючи на те що — допустовий; так що — сполучник наслідковий.

II. Складеними сполучниками є тому що, незважаючи на те що. Парний сполучник якби... то.

Вправа 485

І. 1. Я прокинувся вранці (коли?), коли сонце вже було високо. 2. Я сьогодні отримав високий бал (чому?), тому що добре відповідав. 3. Грозові хмари пливли по небу (як?), ніби бурхали великі хвилі. 4. Треба наполегливо вчитися (з якою метою?), для того щоб у майбутньому оволодіти гарною професією і бути корисним людям.

1. Я прокинувся вранці (коли?), щойно сонце вже було високо. 2. Я сьогодні отримав високий бал (чому?), бо добре відповідав. 3. Грозові хмари пливли по небу (як?), наче бурхали великі хвилі 4. Треба наполегливо вчитися (з якою метою?), аби у майбутньому оволодіти гарною професією і бути корисним людям.

Вправа 486

1. З моря долітав то рев прибою, то завивання сирени (О. Гончар). 2. Садки заснули, пригріті волохатими шапками, а хати, накриті побіленими хустками стріх, уже не знічувалися від вітряної вологи (Є. Гуцало). 3. В неволі тяжко, хоча й волі, сказать по правді, не було (Т. Шевченко). 4. Не плюй у криницю, бо з неї ще будеш пити водицю (нар. творчість). 5. Я волів би, щоб це сказав хтось інший (Леся Українка). 6. Шквал ішов неширокою полосою, несучи за собою хмари і зливу (М. Трублаїні).

Вправа 487

1. Рвучкий вітер бушував над лісом, і дерева то гули грізно і тривожно, то шуміли тихо і приємно (М. Коцюбинський). 2. Я не вірю, що ці дні останні, що остання над світом весна, і, що граються діти востаннє, і востаннє лілея зрина... (П. Усенко). 3. Пробач мені, серпневий степе, бо завинив, здається, знов і на побачення до тебе я не зібрався, не прийшов (В. Кпишенко). 4. Човен тоздіймався високо, то спускався низько, м’яко і лагідно перебираючись з хвилі на хвилю (Леся Українка).

Сполучники сурядності в реченнях з’єднують однорідні члени речення, а сполучники підрядності з’єднують частини складного речення.

Вправа 488

1. Завтра треба взяти спортивну форму, тому що замість географії буде фізкультура.

2. Коли почнеться друга чверть, уроки фізкультури будуть проходити у спортзалі.

3. Якщо не буде зауважень щодо поведінки учнів, то школі дозволять провести дискотеку.

4. Щоб розмістити на сайті школи статтю про наш клас, треба одержати доступ до всіх інформаційних сторінок.

Вправа 490

Вправа 492

Відредагуйте речення. Поясніть суть допущених помилок у вживанні сполучників. У яких реченнях сполучники доцільно замінити синонімічними? Відредаговані речення запишіть.

1. Учитель сказав, що Дмитро пропустив багато уроків, а це може погано вплинути на успішність, що є неприпустимим. 2. Оленко, надягни теплішу куртку, бо сьогодні прохолодно. 3. Протокол зборів підписали всі члени комісії, але з окремими зауваженнями. 4. Чим більше працюватимеш, тим більше матимеш. 5. З 25 по 27 червня історичний музей не працюватиме, тому що зачиняється на ремонт. 6. Як не старався, але все одно не зміг усього зробити. 7. Усі знали, щоб купити квиток, треба прийти вчасно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити