Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 7 клас - 2015 рік

§ 1. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

§ 2. ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ОРФРГРАМИ

§ 3. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§ 4. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА

§ 5. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§ 6. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

§ 7. ВИД ДІЄСЛОВА

§ 8. ЧАСИ ДІЄСЛОВА

§ 9. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

§ 10. МИНУЛИЙ ЧАС

§ 11. МАЙБУТНІЙ ЧАС

§ 12. ДІЄСЛОВА І ТА II ДІЄВІДМІН

§ 13. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ. ДІЄСЛОВА ДІЙСНОГО ТА УМОВНОГО СПОСОБІВ

§ 14. ДІЄСЛОВА НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

§ 15. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

§ 16. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

§ 17. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ "ДІЄСЛОВО"

§ 18. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

§ 19. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

§ 20. ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

§ 21. ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

§ 22. ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

§ 23. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

§ 24. ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ ТА ІМЕННИКИ

§ 25. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

§ 26. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ "ДІЄПРИКМЕТНИК"

§ 27. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

§ 28. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ. КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ ТА ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ

§ 29. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

§ 30. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО ТА НЕДОКОНАНОГО ВИДУ

§ 31. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ "ДІЄПРИСЛІВНИК"

§ 32. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 33. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

§ 34. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

§ 35. БУКВИ Н ТА НН У ПРИСЛІВНИКАХ

§ 36. НАПИСАННЯ НЕ ТА НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

§ 37. НАПИСАННЯ И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

§ 38. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НА -О, -Я, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

§ 39. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

§ 40. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ

§ 41. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ "ПРИСЛІВНИК"

§ 42. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 43. НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

§ 44. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

§ 45. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 46. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ

§ 47. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

§ 48. ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

§ 49. ПРАВОПИС ЧАСТОК

§ 50. НЕ ТА НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

§ 51. ВИГУК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 52. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ "СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК"

§ 53. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

§ 54. ТЕМА 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ

§ 55. ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

§ 56. ТЕМА 3. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

§ 57. ТЕМА 4. ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

§ 58. ТЕМА 5. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

§ 59. ТЕМА 6. УСНИЙ ТВІР - ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

§ 60. ТЕМА 7. ПИСЬМОВИЙ ТВІР - ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

§ 61. ТЕМА 8. ОПИС ДІЙ. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

§ 62. ТЕМА 9. УСНИЙ ТВІР - ОПИС ДІЙ НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

§ 63. ТЕМА 10. ПИСЬМОВИЙ ТВІР - ОПИС ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

§ 64. ТЕМА 11. АУДІЮВАННЯ

§ 65. ТЕМА 12. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

§ 66. ТЕМА 13. ДІАЛОГ

§ 67. ТЕМА 14. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

§ 68. ТЕМА 15. ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

§ 69. ТЕМА 16. РОЗПИСКА

§ 70. ТЕМА 17. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ПОДАНИМ СЮЖЕТОМ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити