Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. П. Глазової 8 клас - 2017 рік

Просте двоскладне речення

§ 12. Узгодження головних членів речення

Пояснення

Якщо при підметах наявні слова тільки, лише, всього з обмежувальним значенням, то препозитивний присудок має форму однини: Виступило всього три особи. Поїде тільки двадцять студентів.

169. І. 1. МАН побудувала навчальний процес на принципах єдності пізнання, творчості, спілкування дітей і дорослих. 2. КНУ імені Тараса Шевченка оприлюднив нові правила для вступників. 3. 1996 року НБУ провів грошову реформу і ввів національну грошову одиницю — гривню. 4. УВАН заснована 1950 року в Сполучених Штатах Америки.

II. 1. УКУ створений 1963 року в Римі. 2. ВАТ надрукувало повідомлення , про відкриття нових робочих місць. 3. НВО повідомило про виконання плану..

Пояснення

Коли підмет виражений словосполученнями, до складу яких входять слова стільки, скільки присудок уживається переважно в однині: Скільки турбот випало на рік.

Якщо підмет, виражений сполученням кількісного числівника та іменника в називному відмінку, то присудок може мати форму як однини, так і множини: Чотири студенти зайшло (зайшли). У складних реченнях при такому підметі присудок уживається у множині: Не вертаються три брати.

Якщо в підметі числівник ужито з іменником років, присудок уживається тільки в однині: Минуло десять років.

Пояснення

Коли підмет виражений словосполученнями, до складу яких входять слова половина, півтора, півтори та іменник у родовому відмінку, надається перевага присудку у формі однини: Половина озер обміліла. Півтора року вже минуло.

При підметі, який виражає приблизну кількість, присудок має форму однини: Студентів із шість працювало в кабінеті. Форму однини мають присудки й тоді, коли підмети виражені кількісними числівниками з прийменниками коло, біля, понад, до, з (які разом із числівниками позначають приблизну кількість) та іменником у родовому відмінку множини: Понад три сотні книжок надійшло до бібліотеки.

Пояснення

При підметах, виражених сполученням іменників зі значенням сукупності (гурт, табун, стадо, група тощо), у називному відмінку однини та іменників у родовому відмінку множини присудок координує свої граматичні форми відповідно до граматичних форм першого компонента словосполучення: І вся ця група гір від низу до самісінького верху заросла густим ялиновим лісом.

173. Зграя вовків спостерігала за людиною, не наближаючись і не відступаючи. З десяток пар очей світилися то тут, то там, хижо поблискували ікла. Кілька вовків крутилися позаду, тупцювали, підскакували, одбігали назад і знову верталися до зграї.

Швидко оглянувшись, Лаврін пішов назад. Там чорніли три верби. До них можна стати спиною й відбиватися. Козак відчув у руці таку силу, такий запал, що, не стримавшись, ступив уперед, нахилився й щосили махнув шаблею. Більшість звірів відринула, завила, збилася докупи, затим розсипалася і знову збилася. Лаврін кілька разів вистрелив. Два вовки перекинулися через голову й розпласталися на снігу. Решта звірів сипонула врозтіч.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити