Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. П. Глазової 8 клас - 2017 рік

Просте двоскладне речення

§ 17. Додаток

Пояснення

Додаток є другорядним членом речення, який, як правило, може виражатися такими ж самими частинами мови, що й підмет.

Додаток може виступати в ролі іменника або співвідносного з ним займенника: Рідше додаток може виступати в ролі прикметника: Додаток може виражатися займенником, який має прикметникову форму числівником частками (Від його ні разу не почули «ні»), вигуками неподільним словосполученням інфінітивом


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити