Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. П. Глазової 8 клас - 2017 рік

Просте ускладнене речення

§ 28. Однорідні члени зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Розділові знаки при однорідних членах речення

301. 1. Поганий сусід гірший за пожежу, повінь і пошесть. 2. На війні потрібні сміливість і сила, обережність і розсудливість. 3. Учися і повзати, і падати, і вставати. 4. Для щастя потрібен не тільки хліб, а й свобода. 5. На війні треба мати розум старого, силу молодого і відвагу орла. 6. Здоров’я важливіше за багатство і Вроду. 7. Час то завдає вам болю, то лікує. 8. У дружбі шукай не вигоди, а щирості.

Пояснення

Однорідні члени поєднуються між собою сурядним зв’язком без сполучників і за допомогою одиничних сполучників і, та, а, але, проте, зате, однак, все ж, або, чи; за допомогою повторюваних сполучників і... і, та... та, або... або, чи... чи, то... то, ні... ні; за допомогою парних сполучників не тільки... а й, як... так і, хоч., але, якщо не... то. Якщо в простому реченні є два або більше підметів, присудків чи однакових додатків, то вони однорідні. Якщо при означуваному слові є два або більше означень, то вони можуть бути однорідними і неоднорідними (синя, важка хмара і синя важка хмара).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити