Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. П. Глазової 8 клас - 2017 рік

Вступ

§ 1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

Повторення та узагальнення вивченого

§ 2. Лексикологія

§ 3. Фразеологія

§ 4. Основні правила правопису

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення

§ 5. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

§ 6. Речення прості та складні

§ 7. Речення двоскладні й односкладні

Просте двоскладне речення

§ 8. Способи вираження підмета

§ 9. Способи вираження присудка. Простий і складений дієслівний присудок

§ 10. Іменний складений присудок

§ 11. Тире між підметом і присудком

§ 12. Узгодження головних членів речення

§ 13. Речення непоширені й поширені. Другорядні члени речення (повторення)

§ 14. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

§ 15. Означення

§ 16. Прикладка як різновид означення

§ 17. Додаток

§ 18. Обставина. Види обставин за значенням

§ 19. Порівняльний зворот

Просте односкладне речення

§ 20. Означено-особові речення

§ 21. Неозначено-особові речення

§ 22. Узагальнено-особові речення

§ 23. Безособові речення

§ 24. Називні речення

§ 25. Односкладні речення як частини складного речення

§ 26. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

Просте ускладнене речення

§ 28. Однорідні члени зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Розділові знаки при однорідних членах речення

§ 29. Речення з кількома рядами однорідних членів

§ 30. Однорідні й неоднорідні означення

§ 31. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

§ 32. Звертання. Розділові знаки при звертанні

§ 33. Вставні слова, словосполучення і речення

§ 34. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення

§ 35. Відокремлені прикладки

§ 36. Відокремлені обставини

§ 37. Відокремлені додатки

§ 38. Уточнювальні члени речення

Повторення в кінці року


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити