Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 8 клас - 2017 рік

Повторення відомостей про словосполучення та просте речення

388. Бистра (залежне) вода (головне), зайдемо (головне) в воду (залежне), воду (головне) біля водограю (залежне), попросим (головне) щиро (залежне) (закінчення немає, оскільки це прислівник — незмінна частина мови), танок (головне) жвавий (залежне), зіграєм (головне) на струнах (залежне).

390. На галявині росли квіти: ромашки, волошки, фіалки. Мій друг цього літа відпочивав на Чорному морі. Мама сьогодні пізно прийшла з роботи. У парку на лавці сиділа дитина — хлопчик років шести.

Пояснення

Синтаксичний розбір речення

Спочатку підкреслюємо всі члени речення.

Далі характеристика речення. У характеристиці речення .визначаємо:

вид за метою висловлювання (розповідне (якщо в ньому просто про щось розповідається), спонукальне (якщо в ньому звучить прохання чи наказ), питальне (якщо в ньому звучить питання);

вид за інтонацією (окличне чи неокличне);

просте (має одну граматичну основу) чи складне (має дві або більше граматичних основ);

у простому реченні визначаємо — двоскладне (граматична основа складається із підмета і присудка) чи односкладне (граматична основа складається з одного головного члена — або із підмета, або із присудка);

в односкладному визначаємо вид (означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, безособове — це односкладні речення, у яких граматична основа виражена присудком; називне — односкладні речення з підметом);

поширене (якщо в ньому є другорядні члени речення) чи непоширене (якщо в ньому немає жодного другорядного члена речення);

повне (якщо в ньому є всі для розуміння змісту члени речення) чи неповне (якщо в ньому пропущені якісь члени речення);

• якщо речення нічим не ускладнене, то на цьому закінчуємо синтаксичний розбір, якщо ж ускладнене, то визначаємо, чим воно ускладнене (відокремленими означеннями чи обставинами, чи додатками; вставними словами чи звертаннями).

ІІІ. (Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне). (Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене відокремленими однорідними означеннями', відокремлюються вони, тому що виражені прикметниками, які стоять після означуваного слова «місяць», яке вже має означення «ранній).

392. Односкладні речення: 3 (безособове), 12 (неозначено-особове), 13 (безособове), 15 (неозначено-особове), 16 (узагальнено-особове).

Неповні речення: 2, 6.

Речення зі складеним присудком: 6, 10, 11, 13, 14.

Речення зі складеним підметом: 5.

Спонукальні речення: 7.

Двоскладні непоширені речення: 4, 14.

Складні речення: 17.

401. І. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла прудко, мов стокрила, за нею вслід — співучії пташки! На самому дні яру, біля криниці з великим журавлем, обсаджена навкруги садком стояла хата Марка Чумаченка, батька Мотриного... Найдорожча пісня недоспівана, а найліпша та, що не знайду. Почекавши трохи, я зліз із воза, розпластався з дядьками і, взявши свого чемоданчика, пішов до .ганку. Сповідуюсь. Перед Всесущим Богом та материнським поглядом простим, який в далеку проводжав дорогу і вслід мене не раз перехрестив.

II. (Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками (простими дієслівними) та відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами). (Речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, означено-особове, непоширене, повне).

402.

До України

(метафора) під небом синім (інверсія)

(інверсія) (метафора) в степу полиннім (епітет) (інверсія).

Але є золоті (епітет) у тебе люди,

що ними славишся в житті (метафора) усюди.

Та є у тебе сине (епітет) Чорне море,

степи, ліси, Карпати й Кримські гори,

зелені (епітет) береги Дніпра і Тиси,

смереки, і тополі, й кипариси.

То будь же у віках благословенна,

соборна (епітет) Україно суверенна (епітет) (звертання)!Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити