Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 8 клас - 2017 рік

Повторення та узагальнення вивченого

§ 1. Лексикологія. Фразеологія

§ 2. Основні орфограми

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 3. Словосполучення

§ 4. Речення

§ 5. Підмет

§ 6. Присудок

§ 7. Узгодження головних членів речення

§ 8. Тире між підметом і присудком

§ 9. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

§ 10. Означення

§ 11. Прикладка як різновид означення

§ 12. Додаток

§ 13. Обставина

§ 14. Порівняльний зворот

§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення»

Односкладне речення. Повне та неповне речення

§ 16. Односкладні речення

§ 17. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення

§ 18. Безособові речення

§ 19. Називні речення

§ 20. Повні та неповні речення

§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Односкладне речення. Повне та неповне речення»

Речення з однорідними членами

§ 22. Однорідні члени речення

§ 23. Однорідні та неоднорідні члени речення

§ 24. Кома між однорідними членами речення

§ 25. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

§ 26. Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами»

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 27. Речення зі звертаннями

§ 28. Вставні слова (словосполучення, речення)

§ 29. Вставлені конструкції

§ 30. Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»

Речення з відокремленими членами

§ 31. Поняття про відокремлення

§ 32. Відокремлені означення

§ 33. Відокремлені прикладки

§ 34. Відокремлені додатки

§ 35. Відокремлені обставини

§ 36. Відокремлені уточнювальні члени речення

§ 37. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»

Повторення відомостей про словосполучення та просте речення


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити