Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. М. Авраменка 8 клас - 2017 рік

Повторення та узагальнення вивченого

§ 2. Лексикологія

Пояснення

Синоніми — це слова, які мають близьке або однакове лексичне значення, але різні за написанням і звучанням. Ці слова допомагають уникати одноманітності мови, невиправданих повторень однакових слів. Синоніми також допомагають більш точно сформулювати думку, роблять мову виразною.

Багато синонімів одночасно відрізняються і відтінком лексичного значення, і закріпленістю в певному стилі, і експресивною забарвленістю. Деякі синоніми мають однакове значення, вони один від одного не відрізняються ні стилістичною закріпленістю, ні експресивною забарвленістю. Це так звані повні синоніми, наприклад, «лінгвістика» — «мовознавство».

2. Перст — палець, уста — вуста, губи; глаголити — говорити, аероплан — літак, чоло — лоб.

Ключ: пугач.

3. Однакове значення — простувати, іти; уздріти, побачити; галузка, гілка; білка, вивірка; зняв, скинув; плече, рамена; мисливець, ловець; увись, догори; скік, плиг; виглядати, визирати; оддалік, здаля; віття, гілля; хутчій, мерщій; слідом, услід; тваринка, звірятко; спішити, квапитися; навпростець, прямцем; кущі, чагарі; раптом, зненацька.

Близьке значення — ліс, гай; рушниця, гвинтівка; направити, націлитися; далі, вдалеч; ще, знову; крізь, через; тільки й бачив — слід пропав; пустунка, капосниця; подивився, огледівся; гущавина, хащі; ґвалт, ой леле; застрягнути, угрузнути; яма, вибоїна; згори, з верху; ха-ха, ках-ках.

Окремо треба писати слова в реченні: А вивірка з верху: ха-ха.

З верху — тобто з вершечка, оскільки це не прислівник, а прийменник з іменником.

Пояснення

Омоніми — це слова, різні за лексичним значенням, але однакові за звучанням або написанням. Наприклад, лава (меблі) — лава (вулканічна) — лава (шеренга людей), метр (міра довжини) — метр (шаноблива назва людини).

Явище омонімії суттєво відрізняється від багатозначності. Кожне переносне значення багатозначного слова обов’язково так чи інакше пов’язане з його первинним значенням, бо розвивається воно внаслідок певної подібності понять. Наприклад, фундамент — 1) основа будинку, машини тощо; 2) перен. — основа, підпора, підвалина.

Таким чином, багатозначність — це тотожність слова при наявності в нього двох або більше виразно відмінних значень, а омонімія — це зовнішній збіг за звуковою оболонкою двох або більше різних слів.

4. Багатозначні слова: поле зору — футбольне поле.

Омоніми: чисте поле — просо поле; хижі лисички — смачні лисички; я їм (від їсти) — усе їм (Д. в. від займенника вони).

Пояснення

Антоніми — це слова з протилежним лексичним значенням. Наприклад: високий — низький, товстий — худий, веселий — сумний. Багатозначні слова можуть входити у різні антонімічні пари з різним відтінками своїх значень. Наприклад, важка скриня — легка скриня; важка хода — плавна хода; важке завдання — просте завдання.

На явищі антонімії заснований художній засіб антитеза.

5. Хто вчиться змолоду, не знає на старість голоду. Сумний грудень і в свято, і в будень. Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи. На чорній землі білий хліб родить. Скупий складає, а щедрий споживає.

6. А. Власне українські слова: винахідник, розробка, потяг.

Запозичені слова: авіаконструктор, президент, проект.

Загальновживані слова: зробити, учений, поїхати.

Стилістично забарвлені слова: кібернетика, навколоземний, ракетно-космічний.

Антоніми: горизонтальний — вертикальний.

Б. Синоніми: гелікоптер — вертоліт, прилад — апарат, розробка — винахід, потяг — поїзд.

7. У сучасному суспільстві дуже актуальною є проблема мовної чистоти. Адже багато хто, особливо молодь, не дбає про свою мовну грамотність й активно застосовує суржик, просторічні, розмовні й навіть лайливі слова. Я переконаний, що рідко це обумовлене незнанням мови, адже в школі всіх навчають висловлюватися правильно, дотримуючись норм, а батьки навряд чи змушують дітей спілкуватися за допомогою жаргону та лайки. Думаю, причина цього явища — звичайнісінькі мовні лінощі, а також прагнення, застосовуючи просторіччя, бути «як всі», не виділятися з маси підлітків. Тож для того, щоб спілкування між молоддю було правильним, кожен повинен почати з себе, стежити за своїм мовленням, не уживати просторічних слів та не використовувати суржик.

Пояснення

Діалектна лексика — це слова, що вживаються в певних місцевостях і мають відповідники у літературній мові. Відповідно до територій поширення вчені виділяють західні говірки, північні, а також південно-східні.

Пароніми — це слова, дуже подібні за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, мимохіть «нехотячи» і мимохідь «проходячи мимо»; талан «доля» і талант «обдарування».

ДЗ. Діалектизми Слобожанщини: настільник (скатерть), вагани (ночви), нагадювать (смітити), горяка (високо), халаш (сарай для зберігання інструментів), альоша (йолоп, дурень), пшінка (кукурудза).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити