Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. М. Авраменка 8 клас - 2017 рік

Синтаксис і пунктуація

§ 45. Відокремлення додатків

Б. Обов’язково відокремлюються з обох боків комами додатки, приєднані до пояснюваного слова прийменниками: крім, опріч, замість, за винятком, на відміну від, зокрема, не рахуючи, (не) виключаючи, навіть, особливо, наприклад, зверх, у тому числі.

Але якщо прийменник замість синонімічний до прийменника за, або, взамін, то зворот з ним не відокремлюється. (Наприклад: Зателефонуй батькам замість мене).

Б. Незвичайних — прикметник пишеться разом із не, оскільки можна дібрати синонім без цієї частки — дивовижних, фантастичних.

Напівфантастичних — частини пів-, напів- пишуться разом із загальними назвами.

Тричі — у кінці прислівників після шиплячих пишеться суфікс -і.

Ввіткнутий — подвоєння на межі префіксів.

На відміну від — цей похідний складений сполучник пишеться в три слова (запам’ятати).

4. 1. Змій є одним з основних образів світової міфології, наприклад де і творець світу, й уособлення стихій, і втілення нечистої сили, і володар вод і підземного вогню, і постійний казковий супротивник лицаря. 2. Змій може набувати людської подоби, зокрема може мати ще й крила. 3. Заманюючи дівчат, Змій підкидає на дорогу дорогі речі, навіть коштовні перстені.

ДЗ. 1. Ніхто з живих істот, крім людини, не піде на смертельний ризик в ім’я істини. 2. Ні птиць, ані людей, опріч ясної зірки в високості. 3. Творчість — це завжди ненасить і самоспалення. На все інше, навіть на любов, Творцеві залишаються крихти. 4. Дай мені, Боже, мудрості нічого собі не прохати, крім насущного хліба за вічні мої труди. 5. Окрім легенд, є дані: наукові теорії складніші теорем. 6. Це залицяння всім упало в очі, навіть батькові. 7. На лівобережжі, замість верб і чагарників, видно погорблені смуги темені. 8. Серця в браконьєра нема. Замість серця в нього торбочка з м’язів. 9. Шукав я правди по світах широких, коло престолів золотих високих, та бачу, що шкода її шукати, окрім своєї взброєної хати.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити