Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. М. Авраменка 8 клас - 2017 рік

Повторення та узагальнення вивченого

§ 1. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

§ 2. Лексикологія

§ 3. Фразеологія

§ 4. Основні правила правопису

Синтаксис і пунктуація

§ 6. Словосполучення

§ 7. Види словосполучень

§ 8. Речення

§ 9. Ділові папери. Протокол

§ 10. Двоскладне речення. Підмет

§ 11. Присудок

§ 12. Означення

§ 14. Прикладка як різновид означення

§ 15. Додаток

§ 16. Обставина

§ 18. Односкладні речення. Означено-особові речення

§ 19. Неозначено-особові речення

§ 20. Узагальнено-особові речення

§ 22. Безособові речення

§ 23. Називні речення

§ 24. Повні й неповні речення

§ 26. Однорідні члени речення

§ 27. Однорідні й неоднорідні означення

§ 29. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

§ 30. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки в реченнях із звертанням

§ 32. Вставні слова (словосполучення, речення)

§ 33. Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях)

§ 35. Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах речення

§ 36. Відокремлення узгоджених означень

§ 37. Відокремлення неузгоджених означень

§ 39. Відокремлення прикладок

§ 40. Відокремлення прикладок (поглиблення знань)

§ 42. Відокремлення обставин

§ 43. Відокремлення обставин (поглиблення знань)

§ 45. Відокремлення додатків

§ 46. Уточнювальні члени речення

§ 48. Розбір ускладненого речення

§ 49. Синтаксис простого речення (повторення)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити