Відповіді до підручника Українська мова 8 клас - В.В. Заболотний 2016-2020Повторення та узагальнення вивченого

§ 1. Лексикологія. Фразеологія

§ 2. Основні орфограми

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 3. Словосполучення

§ 4. Речення

§ 5. Підмет

§ 6. Присудок

§ 7. Узгодження головних членів речення

§ 8. Тире між підметом і присудком

§ 9. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

§ 10. Означення

§ 11. Прикладка як різновид означення

§ 12. Додаток

§ 13. Обставина

§ 14. Порівняльний зворот

§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

Готуємося до тематичного оцінювання

Односкладне речення. Повне та неповне речення

16. Односкладні речення

17. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення

18. Безособові речення

19. Називні речення

20. Повні та неповні речення

21. Узагальнення вивченого з теми «Односкладне речення. Повне та неповне речення

Готуємося до тематичного оцінювання

Речення з однорідними членами

22. Однорідні члени речення

23. Однорідні та неоднорідні означення

24. Кома між однорідними членами речення

25. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

26. Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами

Готуємося до тематичного оцінювання

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

27. Речення зі звертаннями

28. Вставні слова (словосполучення, речення)

29. Вставлені конструкції

30. Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Готуємося до тематичного оцінювання

Речення з відокремленими членами

31. Поняття про відокремлення

32. Відокремлені означення

33. Відокремлені прикладки

34. Відокремлені додатки

35. Відокремлені обставини

36. Відокремлені уточнювальні члени речення

37. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»

Готуємося до тематичного оцінювання

Повторення відомостей про словосполучення та просте речення

Уроки розвитку мовлення

Тема 1. Повторення відомостей про текст, стилі та типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування

Тема 3. Діалог

Тема 5. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Тема 6. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Тема 7. Читання мовчки

Тема 9. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в публіцистичному стилі

Тема 10. Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Тема 14. Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки

Тема 15. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити