УКРАЇНСЬКА МОВА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О.М. Авраменко - 2017 рік

§ 1. Розвиток української мови

§ 2. Граматична основа. Односкладне та двоскладне речення (повторення)

§ 3. Просте ускладнене речення

§ 4. Просте ускладнене речення

§ 5. Вибірковий переказ тексту наукового стилю

§ 6. Пряма мова

§ 7. Непряма мова

§ 8. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

§ 9. Цитата як спосіб передавання чужої мови

§ 10. Діалог

§ 12. Складне речення і його ознаки

§ 13. СР. Сполучникові й безсполучникові

§ 14. Складносурядне речення

§ 15. Усний твір-роздум на суспільну тему

§ 16. Розділові знаки в ССР

§ 17. СПР. Його будова й засоби зв'язку в ньому

§ 18. Основні види СПР

§ 19. Ділові папери. Заява

§ 20. СПР з підрядними означальними та підрядними з’ясувальними

§ 21. СПР з підрядними місця і часу

§ 22. СПР з підрядними способу дії і ступеня та підрядними порівняльними

§ 24. СПР з підрядними причини, мети, умови

§ 25. СПР з підрядними наслідковими і допустовими

§ 26. СПР з кількома підрядними

§ 27. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

§ 28. БСР

§ 29. Кома і крапка з комою в БСР

§ 30. Двокрапка в БСР

§ 31. Тире в БСР

§ 32. СР з різними видами зв’язку

§ 33. Текст і його ознаки

§ 34. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

§ 35. Види й засоби міжфразового зв'язку

§ 37. Синтаксис простого речення (узагальнення й систематизація вивченого)

§ 38. Пунктуація простого речення (узагальнення й систематизація вивченого)

§ 40. Резюме


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити