УКРАЇНСЬКА МОВА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. П. Глазової - 2017 рік

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ОДНОСКЛАДНЕ ТА ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 31. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

Вправа 340, с. 195-196

План

1. Праця дослідників фольклору (експедиції та робота з виконавцями)

2. Особливості виконання та обсягу козацьких пісень.

3. Що таке розспівна манера?

4. Козацька пісня — довга пісня.

5. Як треба співати народну пісню?

Вправа 341, с. 196

Народ-художник увіковічнив його в картинах, які досі можна побачити в багатьох хатах поряд з іконами. Яка ж першоінформація була основою для сюжету народної картини «Козак Мамай»? Яка глибинна духовно-чарівна таємниця прихована в цьому образі? Відповідь на ці питання й дає картина — заповіт пращурів. Образ Мамая — то велична, викристалізувана віками дума народу про свою сутність, мистецьки закодована у фарбах світлоносна енергія національного Духу.

Він — мандрівний запорожець, вояка і гультяй, жартун і філософ, бандурист і співак, народний герой і безстрашний лукавець — уособлює незборимість і незламність народу.

Упродовж трьох століть образ Мамая живе в мистецтві, стверджуючи культурну самобутність українців — як завжди, так і нині — у буремну добу глобалізації.

Заголовки: 1) такий, що передає його тему («Хто такий козак Мамай?») 2) такий, що формулює головну думку. («Картина «Козак Мамай» — заповіт пращурів»).

Примітка. Ключові слова у кожному абзаці тексту виділені курсивом.

Вправа 342, с. 197

Чи не на всіх картинах козак Мамай — вродливий січовик; десь він трохи старший, десь вій молодший.

Дядечко невеличкий, кремезний, з чорнявими вусами, з козацьким оселедцем у жупані. Одяг па ньому па якійсь картині багатший, на якійсь зовсім простий. Здебільшого Мамай зображений із бандурою в руках.

Давні портрети Мамая мальовано ніби дитячою рукою, бо й справді-таки то був народу нашого дитячий вік, а, може, й зовсім не дитячий, а тільки не дійшло крізь лихоліття майже нічого до наших днів, крім хіба східнослов’янського дива-дивини «Слова о полку Ігоревім».

Нічого не збереглося, крім теплого мармуру труни Ярослава, крім чудових мозаїк та фресок київської Святої Софії, крім десятка літописів. Нічого не маємо від предків, крім купи книг, друкованих любовно в Києві, Острозі, Львові, крім безлічі мудренних візерунків на кераміці, на склі, на золоті, крім гострих діамантів гумору народного, крім вічно живої пісні.

Тема. Зображення основних особливостей змалювання козака Мамая як народно-пісенного персонажа.

Головна думка тексту. Кожен народ повинен піклуватись про збереження національно-культурної спадщини, адже збережена і примножена пам’ять поколінь — запорука існування нації.

Примітка. Речення, ускладнені однорідними членами, виділені курсивом. Складне речення з різними видами зв’язку узято у прямокутну рамку.

Вправа 343, с. 197

Сучасність і швидкоплинність усіх процесів — ось що часто заважає нам зупинитися і подумати: «Хто ми? Чиї сини? яких батьків?» Це риторичне запитання Великого Кобзаря — рівняння з багатьма невідомими, але для розуміння поняття «національна своєрідність» необхідно його вирішувати.

Що більший розквіт технологій, то більше прагнення людей зберегти власну культурну спадщину: мову, історію, музику, танці, декоративне мистецтво. У представників тих народів, які плекають культурний спадок попередніх поколінь, можна простежити потужне зростання самооцінки.

Надбання українського народу важко оцінити у вигляді цифр, статистичних даних, але оцінити багатство нашої культурної спадщини надзвичайно просто. Досить лише вийти па вулицю — і на тебе дивляться очі прекрасних будинків, бічні фасади яких часто вкриті муралами на різну тематику: досить проїхатися до центру — і там тебе зустрінуть талановиті представники мистецької еліти, досить відкриті книгу з мистецтва — і на тебе поглянуть усі його декортивно-ужиткові елементи. А пісня? А мова? А сила духу? Ось ідо треба зберігати для нащадків.

Вправа 354, с. 208

Георгій Нарбут працював над проектом великого герба. На жаль, ці його ескізи не збереглися. Проте обкладинка проекту до нас дійшла. У ній художник зобразив з одного боку фігури гетьмана, вченого та козака Мамая. Напевно, ці постаті мали символізувати державне управління, освіченість та ментальність. Фігури зображені на фоні геральдичного древа. З іншого боку біля обеліска стоїть робітник зі щитом, на якому зображений тризуб.

Спершу здається, що історичне тут протиставляється сучасному. Але чому тризуб у руках робітника? Адже в той час тризуб був абсолютно історичним символом, знаком князя Володимира. Певно, робітник не протиставляється групі історичних осіб, а віддзеркалює їх. Можливо, ті фігури за задумом художника є символами управління державою, якісної освіти та українського менталітету. Саме це необхідне новому українцеві громадянинові Української держави, якого уособлює фігура робітника. Розмаїття ж родинних гербів зведено до одного тризуба — державного символу України.

Вправа 356, с. 211

Як відшукати свій шлях у житті

I. Кожен дев’ятикласник замислюється над своїм майбутнім життям.

II. Нелегко обрати життєвий шлях.

1. Необхідно пізнати себе: свої здібності, нахили, можливості.

2. Чиїх порад потрібно дослухатися.

3. Обирати навчальний заклад потрібно вдумливо.

4. Як готуватися до втілення своїх планів.

III. «Тільки той досягає мети, хто іде» (Олександр Олесь).

Вправа 358, с. 212

Головною моєю рисою є допитливість. Тому я із задоволенням читаю будь-який довідник або словник. Що стосується мене, то за порадою вчительки словниками я користуюся щодня. Особливо часто я використовую перекладний та орфографічний словники. А Грінченківський словник завжди на моєму робочому столі. Виконуючи домашнє завдання, я часто звіряюся саме з ним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити