Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 12

1. Дано:

ε - 12 В

/=2А,

U = 10 В

Розв’язання:

Згідно із законом Ома для ділянки кола: Звідси

Згідно із законом Ома для повного кола: Звідси

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: внутрішній опір джерела 1 Ом, опір навантаження 5 Ом.

R — ?

r — ?

2. Дано:

R1 = 10 Ом

I1 = 1 А

R2 = 4 Ом.

І2 = 2 А

Розв’язання:

Згідно із законом Ома для повного кола:

Звідси

Розв’яжемо це рівняння відносно r:

Із закону Ома для повного кола:

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: ЕРС джерела 12 В, його внутрішній опір 2 Ом.

ε — ?

r — ?

3. Дано:

ε = 6 В

R = 9 Ом

І = 0,6 А

Розв’язання:

Згідно із законом Ома для повного кола: Звідси

Струм короткого замикання визначається з формули

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: внутрішній опір джерела 1 Ом, струм короткого замикання 6 А.

r — ?

/кз— ?

4. Дано:

ε = 2 В

r =2 0м

R max = 8 Ом

Розв’язання:

а) Знайдемо максимальну силу струму в цьому колі із

закону Ома для повного кола Опір реостата буде мінімальним, якщо його повзунок перемістити у крайнє ліве положення. Тоді R min = 0 (Ом). В результаті отримаємо:

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

б) Знайдемо мінімальну силу струму в цьому колі із закону Ома для повного кола:

Опір реостата буде максимальним, якщо його повзунок перемістити у крайнє праве положення.

Перевіримо одиниці фізичних величин: Підставимо числові значення:

в) Згідно із законом Ома для ділянки кола: U = IR.

Отже, напруга буде максимальна при максимальному опорі реостата. Тобто Umax = І min.R max

Перевіримо одиниці фізичних величин: [U max] = А · Ом = В.

Підставимо числові значення: U max = 0,2 · 8 = 1,6 (В).

г) Згідно із законом Ома для ділянки кола: U = I R.

Отже, напруга буде мінімальна при мінімальному опорі реостата. Тобто Umin = Іmax.R min

Оскільки R min = 0 (Ом), U min = 0 (В).

Ґ)

I max ?

Imin ?

Umax ?

Umin ?

I(R) ?

U(R) ?

д)

4. Дано:

І = 0,5 А

Мтaх = 0,01 Нм

S = 0,1 м2

Розв’язання:

Модуль магнітної індукції визначається за формулою:

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: магнітна індукція 0,2 Тл.

В — ?

5. Дано:

а = 20 см = 0,2 м

b = 10 см = 0,1 м

І = 5А

В = 0,2 Тл

Розв’язання:,

Максимальний обертальний момент, який діє на рамку, визначається за формулою Мтaх = BIS. Площу рамки визначимо з формули S = а · b. Тоді Мтaх =ВІаb

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Мтaх = 0,2 · 5 · 0,1 · 0,2 = 0,02 (Нм).

Відповідь: максимальний обертальний момент 0,2 Н м.

Мтaх— ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити