Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 2.4

1. Дано:

І = 1,6 м

α = 90°

В = 2 · 10 -5 Тл

Розв’язання:

Різниця потенціалів між кінцями вісі визначається за формулою: ∆φ = Blv sin α.Оскільки sin 90° = 1, το ∆φ = Blv.

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

∆φ = 2 · 10 -5 · 1,6 · 10 = 320 · 10 -6 (В).

Відповідь: різниця потенціалів 320 мкВ.

∆φ — ?

2. Дано:

І = 36 м

α = 90°

В = 5 · 10 -6 Тл

Розв’язання:

Різниця потенціалів між кінцями вісі визначається за формулою: ∆φ = Blv sin α.Оскільки sin 90° = 1, το ∆φ = Blv.

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

∆φ = 5 · 10 -5 · 36 · 250 = 45 · 10 3 (В).

Відповідь: різниця потенціалів 45 кВ.

∆φ — ?

3. Дано:

І = 0,5 м

∆φ = 1 B

α = 60°

B = 0,2 Тл

Розв’язання:

Різниця потенціалів між кінцями вісі визначається за формулою: ∆φ = Blv sin φ. Звідси

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: провідник потрібно рухати зі швидкістю

v - ?

4. Дано:

І = 0,3 м

α = 60°

B = 0,2 Тл

∆φ = 3,2 B

Розв’язання:

Різниця потенціалів між кінцями вісі визначається за формулою: ∆φ = Blv sin α.Звідси

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: магнітна індукція поля 2,1 Тл.

В - ?

5. Дано:

B = 0,8 Тл

α = 9

∆φ =8 B

Розв’язання:

Різниця потенціалів між кінцями вісі визначається за формулою: ∆φ = Blv sin α.

Оскільки sin α = 1, το Δφ = ВΙv. Звідси

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: довжина активної частини провідника має бути 1м.

l - ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити