Розв'язання вправ та завдань до підручника «Фізика» Є.В. Коршак 11 клас - 2011 рік

Вправа 16

І = 0,25 м

B = 0,2 Тл =

= 8 ·10 -3 Тл

α = 30°

εі -?

1. За правилом правої руки визначаємо напрямок

індукційного струму:

Розв’язання:

Оскільки провідник рухається рівномірно в однорідному

магнітному полі, то значення ЕРС індукції визначається за

формулою: εі = Blv sin α.

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

εі = 8 · 10 -3 · 0,25 · 5 · 0,5 = 5 · 10-3 (В).

Відповідь: ЕРС індукції 5 мВ.

3. Дано:

l = 1 м

R = 1 Ом

В = 0,1 Тл

α= 90°

т = 0,1 кг

Розв’язання:

У провіднику, що рухається в однорідному магнітному полі, виникає струм, сила якого визначається за формулою:

Значення ЕРС індукції дорівнює εi = Вlv sin α. Оскільки sin 90°=1, то εi = Blv. Звідси

На провідник будуть діяти дві сили: сила тяжіння і сила Ампера.

Коли провідник буде рухатися рівномірно, то за II законом Ньютона

Оскільки вони протилежно напрямлені, то Fтяж - FA = 0, Fтяж - FA

Значення сили Амцера визначається за формулою FA= Вll sin α. Оскільки sin 90° = 1, то FA= Вll.

Сила тяжіння дорівнює F тяж= mg. Тоді Вll = mg.

В результаті отримуємо

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: максимальна швидкість провідника

v — ?

4. Дано:

В = · 10 -5 Тл

l = 1 м

α= 90°

R = 2 Ом

t = 1 c

Розв’язання:

За законом Джоуля - Ленца: Q = І2Rt

У провіднику, що рухається в однорідному магнітному полі, виникає струм, сила якого визначається за формулою

Значення ЕРС індукції дорівнює εi = Blv sin α. Оскільки sin 90 °=1, то εi = Blv.Звідси . Тоді

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Підставимо числові значення:

Відповідь: у провіднику виділиться 5 нДж теплоти.

Q - ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити